Điểm giao dịch lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng đầu tiên tại Quảng Trị

Đăng ngày 26 - 11 - 2018
100%

(Web Quảng Trị) Vừa qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Quảng Trị đã khai trương và đưa vào hoạt động Điểm giao dịch lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng tại huyện Đakrông.

Với điểm giao dịch lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng này, người dân huyện miền núi Đakrông được cung cấp hầu hết các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng Agribank mà không cần phải vượt quãng đường xa xôi đến giao dịch tại trung tâm huyện như trước đây.

Đây là Điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng đầu tiên tại tỉnh Quảng Trị và là 1 trong 75 điểm triển khai trong cả nước. Đưa vào hoạt động mô hình giao dịch này sẽ góp phần cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hiện đại của Agribank đến tận từng người dân, góp phần phát triển sản xuất hàng hóa, xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

 

Tin mới nhất

450 tình nguyện viên tham gia hiến máu nhân đạo trong Lễ hội Xuân hồng năm 2019(19/02/2019 6:50 SA)

Hội nghị liên tịch phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019(23/01/2019 5:20 SA)

Tập huấn nghiệp vụ và CNTT cấp tỉnh tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019(23/01/2019 4:56 SA)

Đối thoại công tác xuất khẩu lao động với doanh nghiệp(19/01/2019 11:30 CH)

Sở Nông nghiệp và PTNT gặp mặt các cơ quan báo chí, truyền thông(19/01/2019 1:18 CH)

Tổng kết một năm thực hiện sáng kiến Dân chấm điểm M.Score trong lĩnh vực một cửa(19/01/2019 7:02 SA)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
726 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/