Hội thảo lấy ý kiến các giải pháp tham gia giám sát về thay đổi rừng của cộng đồng địa phương

Đăng ngày 28 - 11 - 2018
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 27/11, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh phối hợp với Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững (thuộc Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam) tổ chức hội thảo lấy ý kiến các giải pháp tham gia giám sát về thay đổi rừng của cộng đồng địa phương.

Đây là một trong những hoạt động của Dự án “Trao quyền cho các tổ chức xã hội và cộng đồng địa phương tham gia có hiệu quả vào việc thực hiện Chương trình giảm phát thải của Việt Nam” đã được triển khai thực hiện tại 6 tỉnh Bắc Trung bộ trong đó có tỉnh Quảng Trị.

Trong những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả. Hiện nay, diện tích đất rừng có 254.336 ha, bao gồm rừng tự nhiên 143.182 ha, rừng trồng 111.154 ha; diện tích đất chưa có rừng và đất lâm nghiệp khác 40.434 ha. Độ che phủ rừng đạt 50%. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Quảng Trị vẫn còn xảy ra tình trạng khai thác gỗ trái phép, lấn chiếm rừng, đất trồng rừng và tranh chấp đất đai; cơ sở hạ tầng đầu tư cho công tác quản lý bảo vệ rừng chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn; nhiều người dân có những tác động tiêu cực để mưu sinh; lực lượng bảo vệ rừng còn mỏng, thiếu công cụ hỗ trợ; sự phối hợp của các bên liên quan trong bảo vệ rừng còn hạn chế, chưa thực sự hiệu quả…

Thông qua hội thảo lấy ý kiến đại biểu đại diện các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh về Chương trình giảm phát thải Bắc Trung bộ, thực trạng thay đổi rừng và công tác giám sát thay đổi rừng tại địa phương, nguyên nhân, tác nhân làm thay đổi rừng; sự cần thiết phải có sự tham gia của cộng đồng, người dân vào công tác giám sát thay đổi rừng tại các địa phương.

Trên cơ sở đó thống nhất được các giải pháp, kế hoạch hành động cụ thể nhằm khắc phục những tồn tại, vướng mắc và tăng cường được sự tham gia của cộng đồng vào giám sát độc lập thay đổi rừng để rừng ngày càng được quản lý và sử dụng bền vững.

Hồng Hà

Tin mới nhất

Hội thi “Tuổi trẻ với công tác phòng, chống mại dâm, ma túy, HIV/AIDS”(06/12/2018 3:13 CH)

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII(06/12/2018 11:09 SA)

Tập huấn về công tác quản trị sản xuất và quản lý phân xưởng(01/12/2018 1:14 CH)

Cụm thi đua Liên đoàn Lao động các tỉnh Bắc Trung bộ triển khai nhiệm vụ 2019(30/11/2018 11:27 CH)

Hội thảo lấy ý kiến các giải pháp tham gia giám sát về thay đổi rừng của cộng đồng địa phương(28/11/2018 9:05 SA)

Tổng kết công tác xây dựng và phát triển quỹ khuyến học tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2008-2018(22/11/2018 2:35 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
705 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
https://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2018-7-9/LY-GIAI-TIEM-NANG-DAU-TU-CUA-VINHOMES-WEST-POINTnjw50n.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://xml20.quangtri.gov.vn/xml_snv/VBDI/797_CV_DI_2018.pdf