Quyết định về việc thành lập Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Hải Lăng

Đăng ngày 28 - 11 - 2018
100%

Ngày 22/11/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 2708/QĐ-UBND về việc Thành lập Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Hải Lăng.

 Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Hải Lăng được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đài Truyền thanh huyện, Trung tâm Thể dục thể thao huyện và bộ phận sự nghiệp văn hóa thuộc Phòng Văn hóa thông tin huyện.

Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Hải Lăng là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND huyện Hải Lăng, có trụ sở đặt tại thị trấn  Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị; có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật. (Xem chi tiết tại file đính kèm).

 

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Kế hoạch triển khai Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” trên địa bàn tỉnh Quảng...(11/12/2018 8:32 SA)

Công văn về việc tăng cường công tác thông tin, truyền thông về phòng chống thiên tai(07/12/2018 9:03 SA)

Quyết định về việc Thành lập Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Gio Linh(04/12/2018 2:18 CH)

Công văn về việc tổ chức phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”(04/12/2018 1:52 CH)

Kế hoạch tổ chức phát động phong trào ra quân làm thủy lợi, vệ sinh đồng ruộng, phòng chống hạn...(28/11/2018 9:36 SA)

Quyết định về việc Thành lập Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao thị xã Quảng Trị(28/11/2018 9:19 SA)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
705 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
https://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2018-7-9/LY-GIAI-TIEM-NANG-DAU-TU-CUA-VINHOMES-WEST-POINTnjw50n.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://xml20.quangtri.gov.vn/xml_snv/VBDI/797_CV_DI_2018.pdf