Cụm thi đua Liên đoàn Lao động các tỉnh Bắc Trung bộ triển khai nhiệm vụ 2019

Đăng ngày 30 - 11 - 2018
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 30/11/2018, tại Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Trị, Cụm thi đua LĐLĐ 6 tỉnh Bắc Trung Bộ gồm các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế đã tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả hoạt động Cụm thi đua năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Trong năm 2018, Cụm thi đua LĐLĐ 6 tỉnh Bắc Trung Bộ đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, có tính chủ động cao… LĐLĐ các tỉnh trong Cụm thi đua LĐLĐ 6 tỉnh Bắc Trung Bộ đã phát động, triển khai các phong trào thi đua, những việc làm cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả các phong trào; tăng cường công tác kiểm tra thực hiện pháp luật lao động và thực hiện chế độ, chính sách cho đoàn viên, người lao động… LĐLĐ các tỉnh trong Cụm thi đua LĐLĐ 6 tỉnh Bắc Trung Bộ đã không ngừng quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động thông qua các chương trình như “Tết sum vầy”, “Mái ấm công đoàn”, phúc lợi đoàn viên, xây nhà công vụ cho giáo viên vùng khó khăn… Việc sinh hoạt Cụm thi đua LĐLĐ 6 tỉnh Bắc Trung Bộ đảm bảo nền nếp, chất lượng...

Tại hội nghị, Cụm thi đua LĐLĐ 6 tỉnh Bắc Trung Bộ đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2019 với các nội dung chủ yếu như phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đề ra; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các cấp công đoàn; vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động hăng hái thi đua trên lĩnh vực lao động, sản xuất, công tác…; các đơn vị trong Cụm thi đua LĐLĐ 6 tỉnh Bắc Trung Bộ thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, gắn với chủ đề năm 2019; hướng các hoạt động năm 2019 vào việc chăm lo đến lợi ích thiết thực của đoàn viên, người lao động…; đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở; tăng cường công tác tập hợp phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở…

Tại hội nghị, LĐLĐ 6 tỉnh Bắc Trung bộ đã ký kết giao ước thi đua năm 2019 với các nội dung về thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong các cấp công đoàn; thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên  cùng với một số nội dung quan trọng khác.

Tin mới nhất

Hội thi “Tuổi trẻ với công tác phòng, chống mại dâm, ma túy, HIV/AIDS”(06/12/2018 3:13 CH)

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII(06/12/2018 11:09 SA)

Tập huấn về công tác quản trị sản xuất và quản lý phân xưởng(01/12/2018 1:14 CH)

Cụm thi đua Liên đoàn Lao động các tỉnh Bắc Trung bộ triển khai nhiệm vụ 2019(30/11/2018 11:27 CH)

Hội thảo lấy ý kiến các giải pháp tham gia giám sát về thay đổi rừng của cộng đồng địa phương(28/11/2018 9:05 SA)

Tổng kết công tác xây dựng và phát triển quỹ khuyến học tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2008-2018(22/11/2018 2:35 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
705 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
https://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2018-7-9/LY-GIAI-TIEM-NANG-DAU-TU-CUA-VINHOMES-WEST-POINTnjw50n.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://xml20.quangtri.gov.vn/xml_snv/VBDI/797_CV_DI_2018.pdf