UBND tỉnh họp bàn về các dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh liên quan đến Sở Tài chính

Đăng ngày 05 - 11 - 2018
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 5/11/2018, UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Quân Chính, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì có cuộc họp với các ngành liên quan và các địa phương trên địa bàn tỉnh để xem xét các Nghị quyết, Báo cáo trình kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa VII có liên quan đến Sở Tài chính.

Tại cuộc họp, Sở Tài chính trình bày dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định 2017 – 2020 và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017; dự thảo Nghị quyết về việc Quy định về phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận xung quanh vấn đề phân cấp nguồn thu ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách năm 2015 để phù hợp với thực tiễn của từng địa phương; vấn đề thu 2% thuế vãng lai; phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý tài sản công như: mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy; xử lý tài sản công trong các trường hợp bị mất, bị hủy hoại; xử lý tài sản công phục vụ hoạt động của dự án thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh;

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính cơ bản thống nhất nội dung của 02 dự thảo; về 2% thuế vãng lai nên giữ nguyên theo quy định của Nghị quyết số 2. Đồng thời đề nghị Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến, trao đổi tại cuộc họp để tổng hợp, rà soát và hoàn chỉnh dự thảo trình UBND tỉnh xem xét.

 

Tin mới nhất

Hội nghị liên tịch phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019(23/01/2019 5:20 SA)

Tập huấn nghiệp vụ và CNTT cấp tỉnh tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019(23/01/2019 4:56 SA)

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu...(22/01/2019 9:20 CH)

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và làm việc với tỉnh Quảng Trị(22/01/2019 8:58 CH)

“Xuân biên giới - Tết nghĩa tình” năm 2019(22/01/2019 8:32 CH)

Gặp mặt các tổ chức, cá nhân nước ngoài đang công tác tại Quảng Trị(22/01/2019 8:26 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
720 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
https://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2018-7-9/LY-GIAI-TIEM-NANG-DAU-TU-CUA-VINHOMES-WEST-POINTnjw50n.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/