Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Đăng ngày 06 - 11 - 2018
100%

Ngày 5/11/2018, UBND tỉnh Quảng Trị đã có Công văn số 4951/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Công văn nêu rõ: Để thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, liêm chính. UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vai trò của hoạt động bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý…Đồng thời, UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị liên quan.

(Xem chi tiết tại file đính kèm)

Hồng Hà

 

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Công văn về việc sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in cấp phát miễn phí(11/11/2018 9:20 SA)

Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa Đông – Xuân(10/11/2018 7:31 SA)

Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ(06/11/2018 6:50 SA)

Kế hoạch xây dựng và nhân rộng mô hình cánh đồng lớn theo hướng chất lượng, hiệu quả và bền vững...(02/11/2018 3:43 CH)

Công văn về việc đẩy mạnh công tác thu ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2018(30/10/2018 11:05 SA)

Chỉ thị về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh...(24/10/2018 2:53 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
684 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
https://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2018-7-9/LY-GIAI-TIEM-NANG-DAU-TU-CUA-VINHOMES-WEST-POINTnjw50n.aspx
http://www.svhttdl.bentre.gov.vn/Pages/Default.aspx
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/Thong-bao-ket-qua-thi-tuyen-cong-chuc-tinh-Quang-Tri-lan-thu-31-1711/