Đánh giá 5 năm triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”

Đăng ngày 07 - 11 - 2018
100%

(Web Quảng Trị) Từ ngày 6 – 14/11/2018, Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập (BCĐXDXHHT) tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức kiểm tra, đánh giá 5 năm triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” (Đề án 89) tại các huyện: Gio Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa, huyện đảo Cồn Cỏ, thị xã Quảng Trị và TP. Đông Hà.

Theo đó, đối với BCĐXDXHHT cấp huyện, đoàn công tác sẽ kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai Kế hoạch 642/KH-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh ban hành để thực hiện Đề án 89; công tác tuyên truyền về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Đánh giá sự tham gia của các thiết chế văn hóa giáo dục ngoài nhà trường; kết quả xây dựng các mô hình học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập; kết quả xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã. Cùng nhau tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 89 và ghi nhận, làm rõ một số kiến nghị, đề xuất.

Đối với BCĐXDXHHT cấp xã, đoàn công tác sẽ kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai các kế hoạch đã được UBND huyện ban hành để thực hiện Đề án 89; công tác tuyên truyền về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập đối với người dân trong xã. Đánh giá kết quả hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) theo Công văn số 900/GDĐT-GDTX ngày 11/6/2015 của Sở GD&ĐT tỉnh. Kiểm tra, đánh giá việc hỗ trợ phụ cấp kiêm nhiệm cho Ban Giám đốc TTHTCĐ cấp xã theo Quyết định 2563/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh; việc bố trí giáo viên biệt phái làm việc tại các TTHTCĐ theo văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 5185 của UBND tỉnh. Kiểm tra việc sử dụng kinh phí, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho hoạt động tại các TTHTCĐ; kết quả xây dựng các mô hình học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập; kết quả xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã. Ghi nhận, làm rõ một số kiến nghị, đề xuất và đưa ra các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện Đề án 89.

Việc kiểm tra, đánh giá 5 năm triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” tại các địa phương sẽ giúp BCĐXDXHHT tỉnh nắm rõ tình hình triển khai, thực hiện Đề án 89 tại các địa phương. Từ đó tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và chủ động khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác chuyên môn nhằm góp phần cùng các địa phương xây dựng một xã hội học tập vững mạnh; tạo chuyển biến tích cực trong nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, góp phần thúc đẩy sự phát triển KT- XH của địa phương.

Tin mới nhất

Hơn 8.000 đoàn viên thanh niên ra quân hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”(11/03/2019 3:10 CH)

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng(09/03/2019 2:52 CH)

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3(08/03/2019 8:45 SA)

Quảng Trị khởi động tháng thanh niên 2019(02/03/2019 9:18 CH)

Trao học bổng “Chắp cánh ước mơ”(24/02/2019 10:23 CH)

“Xuân biên giới - Tết nghĩa tình” năm 2019(22/01/2019 8:32 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
737 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/