Triển khai Luật Trẻ em; cơ chế phối hợp trong công tác bảo vệ trẻ em và phòng ngừa kết hôn sớm

Đăng ngày 01 - 12 - 2018
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 30/11/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị triển khai Luật Trẻ em; cơ chế phối hợp trong công tác bảo vệ trẻ em và phòng ngừa kết hôn sớm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe giới thiệu về một số nội dung của Luật Trẻ em; thực trạng công tác trẻ em; hệ thống chính sách, pháp luật hiện hành liên quan đến trẻ em…

Theo báo cáo của Sở LĐ, TB&XH cho biết: Hiện Quảng Trị có 182.450 trẻ em dưới 16 tuổi (chiếm 30% dân số), có trên 20.000 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Năm 2018, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của các ngành, các đoàn thể xã hội, của cộng đồng, đặc biệt là nhận được sự hỗ trợ, hợp tác, quan tâm của các các tổ chức phi Chính phủ.

Được sự hỗ trợ của Tổ chức Plan và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới, Sở LĐ – TB&XH Quảng Trị đã phối hợp với UBND huyện Hướng Hóa và Đakrông triển khai Dự án Phòng chống kết hôn sớm ở các huyện Miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số và bước đầu đã có những chuyển biến tích cực. Người dân tại các thôn, bản của vùng Dự án bắt đầu có sự chuyển đổi về suy nghĩ và nhận thức, hiểu rõ hơn tác hại của tảo hôn, hiểu được tảo hôn, tổ chức tảo hôn là vi phạm pháp luật. Bước đầu đã có dấu hiệu giảm số lượng cặp tảo hôn. Ở Đakrông, theo số liệu báo cáo, năm 2018 số lượng tảo hôn là 61 trường hợp, so với năm 2017 giảm 37 trường hợp. Ở Hướng Hóa, năm 2018 có 120 cặp, giảm 10 cặp so với năm 2017…

Hội nghị triển khai Luật trẻ em, cơ chế phối hợp trong công tác bảo vệ trẻ em và phòng ngừa kết hôn sớm là dịp để các cấp, ngành, địa phương đánh giá khách quan, toàn diện về tổ chức và hoạt động của Ban Bảo vệ trẻ em các cấp, hoạt động của công tác trẻ em năm 2018 để xác định được định hướng và giải pháp trong năm 2019 và các năm tiếp theo. Đồng thời, với việc tiếp nhận các nội dung quan trọng của Luật Trẻ em và các văn bản liên quan, sẽ góp phần cập nhật thêm nhiều kiến thức nghiệp vụ bổ ích cho các cấp, ngành trong việc tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác trẻ em tại đơn vị, địa phương mình.

Hồng Hà

Tin mới nhất

450 tình nguyện viên tham gia hiến máu nhân đạo trong Lễ hội Xuân hồng năm 2019(19/02/2019 6:50 SA)

Hội nghị liên tịch phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019(23/01/2019 5:20 SA)

Tập huấn nghiệp vụ và CNTT cấp tỉnh tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019(23/01/2019 4:56 SA)

Đối thoại công tác xuất khẩu lao động với doanh nghiệp(19/01/2019 11:30 CH)

Sở Nông nghiệp và PTNT gặp mặt các cơ quan báo chí, truyền thông(19/01/2019 1:18 CH)

Tổng kết một năm thực hiện sáng kiến Dân chấm điểm M.Score trong lĩnh vực một cửa(19/01/2019 7:02 SA)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
726 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/