Công văn về việc tổ chức triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi

Đăng ngày 13 - 12 - 2018
100%

Ngày 13/12/2018, UBND tỉnh đã có Công văn số 5673/UBND-NN gửi UBND các huyện, thành phố, thị xã và các sở, ban ngành liên quan về việc tổ chức triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi.

Theo đó, để triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả Luật Thủy lợi và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã và các sở, ban ngành liên quan tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đến các đơn vị địa phương theo kế hoạch 2289/KH-UBND ngày 4/6/2018 của UBND tỉnh. Cùng với đó, căn cứ tình hình thực tế địa phương, đơn vị để tổ chức triển khai các nội dung cụ thể tại các Phụ lục kèm theo (Xem chi tiết tại file đính kèm).

Hồng Hà

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Thành lập Tổ Công tác giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế...(21/03/2019 9:47 SA)

Quyết định về việc Ban hành Khung bộ chỉ thị môi trường tỉnh Quảng Trị(21/03/2019 9:35 SA)

Kế hoạch thực hiện “Năm dân vận chính quyền-2019”(19/03/2019 4:25 CH)

Chỉ thị về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế, ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm...(14/03/2019 3:00 CH)

Tăng cường quản lý môi trường và đảm bảo an toàn tại điểm du lịch Mũi Trèo- Rú Bàu huyện Vĩnh Linh(14/03/2019 2:21 CH)

Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III - năm 2019(13/03/2019 7:37 SA)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
737 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/