Công văn về việc tổ chức triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi

Đăng ngày 13 - 12 - 2018
100%

Ngày 13/12/2018, UBND tỉnh đã có Công văn số 5673/UBND-NN gửi UBND các huyện, thành phố, thị xã và các sở, ban ngành liên quan về việc tổ chức triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi.

Theo đó, để triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả Luật Thủy lợi và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã và các sở, ban ngành liên quan tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đến các đơn vị địa phương theo kế hoạch 2289/KH-UBND ngày 4/6/2018 của UBND tỉnh. Cùng với đó, căn cứ tình hình thực tế địa phương, đơn vị để tổ chức triển khai các nội dung cụ thể tại các Phụ lục kèm theo (Xem chi tiết tại file đính kèm).

Hồng Hà

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2019(23/01/2019 9:56 SA)

Quyết định về việc Thành lập Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Cam Lộ(20/01/2019 3:04 CH)

Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn lao động và phòng chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán...(14/01/2019 9:02 SA)

Thông báo điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính...(14/01/2019 8:26 SA)

Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018(09/01/2019 10:21 SA)

Chỉ thị về việc tổ chức Tết Kỷ Hợi năm 2019(08/01/2019 3:33 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
720 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
https://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2018-7-9/LY-GIAI-TIEM-NANG-DAU-TU-CUA-VINHOMES-WEST-POINTnjw50n.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/