Hội thảo giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018

Đăng ngày 13 - 12 - 2018
100%

(Web Quảng Trị) Trong 02 ngày, 12 và 13/12/2018, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND huyện Hướng Hóa và UBND huyện Đakrông tổ chức hội thảo giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018.

 

Tham gia hội thảo có hơn 100 đại biểu là cán bộ Ban Dân tộc tỉnh, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND các xã, cán bộ vận động quần chúng đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn các huyện Hướng Hóa và Đakrông.

Giai đoạn 2011 – 2015, trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị có 1.339 trường hợp tảo hôn và 16 trường hợp hôn nhân cận huyết thống; giai đoạn 2016 – 2018 có 493 trường hợp tảo hôn và 6 trường hợp hôn nhân cận huyết thống. Thực tế cho thấy, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống để lại nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội. Nam, nữ kết hôn sớm làm mất đi cơ hội học tập, việc làm, giảm chất lượng dân số, sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Hôn nhân cận huyết thống và tảo hôn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai, nòi giống, phát triển trí tuệ, chất lượng dân số và nguồn lực. Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vừa là nguyên nhân và cũng chính là hậu quả của sự nghèo đói, sự phát triển thiếu toàn diện, các bệnh di truyền...

Với mục đích nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người dân vùng dân tộc thiểu số trong thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình; tăng cường công tác lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền vận động đồng bào khắc phục tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; tạo sự đồng thuận trong xã hội nhằm ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số, hội thảo đã đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch số 103/KH-UBND, ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về thực hiện Đề án giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ năm 2016-2018. Đồng thời, nêu những khó khăn trong việc thực hiện việc giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở địa phương, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Hồng Hà

 

Tin mới nhất

Quảng Trị có 104 xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự(15/03/2019 8:44 CH)

Doanh thu bình quân của hợp tác xã nông nghiệp ước đạt trên 874 triệu đồng(13/03/2019 6:49 CH)

Hiệu quả của việc tổ chức hội nghị trực tuyến ở Cam Lộ(10/03/2019 10:08 CH)

Vĩnh Linh: Ra quân hưởng ứng Tháng thanh niên Việt Nam 2019(07/03/2019 7:06 CH)

Trưng bày ảnh về phong tục, tín ngưỡng đồng bào Bru-Vân Kiều(07/03/2019 6:59 CH)

Quảng Trị: Tái định cư cho 576 hộ dân trên địa bàn(07/03/2019 2:19 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
737 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/