Hơn 23 tỷ đồng hướng đến tăng cường chăm sóc y tế và đào tạo phục hồi chức năng

Đăng ngày 26 - 12 - 2018
100%

(Web Quảng Trị) UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2998/QĐ-UBND về việc phê duyệt Văn kiện Dự án “Tăng cường chăm sóc y tế và đào tạo phục hồi chức năng” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ thông qua tổ chức Fédération Handicap Internationl (HI).

Địa điểm thực hiện dự án tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh, Bệnh viên Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Quảng Trị; Trung tâm Y tế các huyện: Hải Lăng, Vĩnh Linh, Cam Lộ, Triệu Phong. Thời gian thực hiện từ thời điểm dự án được phê duyệt đến hết ngày 30/9/2023. UBND tỉnh Quảng Trị là cơ quan chủ quản dự án.

Dự án có mục tiêu nhằm để người bệnh (người lớn và trẻ em) bị tổn thương não tại tỉnh Quảng Trị được cải thiện về chức năng và khả năng độc lập trong sinh hoạt hàng ngày, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và hòa nhập xã hội tốt hơn. Tổng vốn thực hiện dự án 1 triệu USD (tương đương hơn 23 tỷ VNĐ).

UBND tỉnh giao Sở Y tế chịu trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với nhà tài trợ thực hiện các thủ tục để gia hạn Giấy đăng ký hoạt động của Tổ chức HI tại Việt Nam theo quy định của Pháp luật hiện hành; Điều phối các hoạt động của Dự án tại địa phương; phối hợp với nhà tài trợ, các cơ quan, đơn vị chuyên môn có liên quan thẩm định các yêu cầu về kỹ thuật, nguồn gốc xuất xứ, chủng loại thiết bị để tiếp nhận, sử dụng hiệu quả và phù hợp với quy định; Định kỳ báo cáo UBND tỉnh, Sở KH&ĐT tình hình thực hiện Dự án theo quy định tại Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ và Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ KH&ĐT.

Tin mới nhất

Quảng Trị có 104 xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự(15/03/2019 8:44 CH)

Doanh thu bình quân của hợp tác xã nông nghiệp ước đạt trên 874 triệu đồng(13/03/2019 6:49 CH)

Hiệu quả của việc tổ chức hội nghị trực tuyến ở Cam Lộ(10/03/2019 10:08 CH)

Vĩnh Linh: Ra quân hưởng ứng Tháng thanh niên Việt Nam 2019(07/03/2019 7:06 CH)

Trưng bày ảnh về phong tục, tín ngưỡng đồng bào Bru-Vân Kiều(07/03/2019 6:59 CH)

Quảng Trị: Tái định cư cho 576 hộ dân trên địa bàn(07/03/2019 2:19 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
737 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/