Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh năm 2019

Đăng ngày 26 - 12 - 2018
100%

Ngày 24/12/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 5852/KH-UBND về việc phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm thực hiện các quy định của pháp luật về thú y trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; thực hiện các biện pháp tổng hợp nhằm ngăn chặn một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm tên động vật tái phát hoặc lây lan từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh; chủ động các biện pháp để phòng, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, kịp thời khống chế, ngăn chặn các ổ dịch bệnh nguy hiểm phát sinh và lây lan trên địa bàn tỉnh; góp phần phát triển chăn nuôi ổn định, bền vững, bảo vệ sức khỏe người dân và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Một số nội dung của kế hoạch gồm: Tiêm vắc xin phòng bệnh; giám sát dịch bệnh, giám sát sau tiêm phòng; công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng; kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y; công tác thông tin tuyên truyền  và công tác chống dịch bệnh. (Xem chi tiết tại file đính kèm).

Hồng Hà

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Thành lập Tổ Công tác giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế...(21/03/2019 9:47 SA)

Quyết định về việc Ban hành Khung bộ chỉ thị môi trường tỉnh Quảng Trị(21/03/2019 9:35 SA)

Kế hoạch thực hiện “Năm dân vận chính quyền-2019”(19/03/2019 4:25 CH)

Chỉ thị về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế, ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm...(14/03/2019 3:00 CH)

Tăng cường quản lý môi trường và đảm bảo an toàn tại điểm du lịch Mũi Trèo- Rú Bàu huyện Vĩnh Linh(14/03/2019 2:21 CH)

Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III - năm 2019(13/03/2019 7:37 SA)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
737 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/