Phương án tổ chức sản xuất nông nghiệp ứng phó với tình hình hạn hán, xâm nhập mặn năm 2019

Đăng ngày 26 - 12 - 2018
100%

Ngày 24/12/2018, UBND tỉnh đã ban hành Phương án số 5861/PA-UBND tổ chức sản xuất nông nghiệp ứng phó với tình hình hạn hán, xâm nhập mặn năm 2019.

Thực hiện Chỉ thị số 8382/CT-BNN-TCTL ngày 26/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 19/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, mùa khô năm 2018 2019. Để chủ động tổ chức sản xuất nông nghiệp, thực hiện các giải pháp phòng trừ, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và dịch bệnh, UBND tỉnh ban hành Phương án tổ chức sản xuất nông nghiệp ứng phó với tình hình hạn hán, xâm nhập mặn năm 2019 với một số giải pháp thực hiện như: Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về sản xuất thích ứng với khô hạn và dịch bệnh; chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình sản xuất thích ứng với điều kiện khô hạn; đảm bảo thu nhập ổn định cho người nông dân; giải pháp thủy lợi phục vụ chống hạn; đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân nông thôn; đảm bảo nước uống cho gia súc, gia cầm; phòng cháy, chữa cháy rừng… (Xem chi tiết tại file đính kèm)

Hồng Hà

 

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Thành lập Tổ Công tác giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế...(21/03/2019 9:47 SA)

Quyết định về việc Ban hành Khung bộ chỉ thị môi trường tỉnh Quảng Trị(21/03/2019 9:35 SA)

Kế hoạch thực hiện “Năm dân vận chính quyền-2019”(19/03/2019 4:25 CH)

Chỉ thị về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế, ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm...(14/03/2019 3:00 CH)

Tăng cường quản lý môi trường và đảm bảo an toàn tại điểm du lịch Mũi Trèo- Rú Bàu huyện Vĩnh Linh(14/03/2019 2:21 CH)

Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III - năm 2019(13/03/2019 7:37 SA)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
737 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/