Khối thi đua các ban, chi cục thuộc sở: Tổng kết công tác thi đua năm 2018

Đăng ngày 29 - 12 - 2018
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 28/12/2018, Khối thi đua các ban, chi cục thuộc Sở tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Khối thi đua các ban, chi cục thuộc sở gồm 14 đơn vị với chức năng nhiệm vụ tham mưu giúp các sở quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Nông nghiệp &PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Quản lý thị trường...

Năm 2018, hoạt động của Khối thi đua các ban, chi cục đã có những đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao các đơn vị trong khối đã cụ thể hóa kế hoạch, nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với tình hình thực tiễn của ngành. Bám sát việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. 100% đơn vị trong khối tổ chức ký giao ước thi đua năm 2018.

Kết quả có 1/14 đơn vị được bầu chọn Cờ thi đua của Chính phủ, 3/14 đơn vị được bầu chọn Cờ thi đua của UBND tỉnh. Bên cạnh việc đăng ký thi đua dựa trên nhiệm vụ chuyên môn, phong trào thi đua trong khối còn gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải tiến công tác quản lý, lề lối, tác phong làm việc trong đơn vị, cải thiện chỉ số PCI năm 2018, duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008…

Các đơn vị cũng thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, xã hội như đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ xây dựng mái ấm công đoàn, Quỹ vì người nghèo. Đồng thời có nhiều hoạt động trong phong trào văn hóa, thể thao, tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong Khối nhân các ngày lễ lớn.

Hội nghị cũng thảo luận, trao đổi những tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua khen thưởng của Khối. Trên cơ sở phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao năm 2019, chỉ đạo thực hiện đầy đủ các nội dung kế hoạch công tác thi đua của Khối đề ra.

Tin mới nhất

Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy lần thứ 26, nhiệm kỳ 2015-2020(19/03/2019 4:23 CH)

Sở LĐ, TB&XH, Hội LHPN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội CCB tỉnh, Tỉnh đoàn ký kết chương trình phối...(15/03/2019 11:08 CH)

Sản lượng đánh bắt hải sản 3 tháng đầu năm ước đạt 4.900 tấn(14/03/2019 3:05 CH)

Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức ký cam kết trách nhiệm năm 2019(27/02/2019 3:49 CH)

450 tình nguyện viên tham gia hiến máu nhân đạo trong Lễ hội Xuân hồng năm 2019(19/02/2019 6:50 SA)

Hội nghị liên tịch phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019(23/01/2019 5:20 SA)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
737 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/