Công văn về việc tổ chức phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”

Đăng ngày 04 - 12 - 2018
100%

Ngày 3/12/2018, UBND tỉnh đã có Công văn số 5459/UBND-MT gửi các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh về việc tổ chức phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”.

Công văn nêu rõ: Thực hiện Công văn 5539/BTNMT-TCMT ngày 10/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”, UBND tỉnh tổ chức phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” trên phạm vi toàn tỉnh nhằm tuyên truyền, vận động, kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi hành vi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiểm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái. UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị chỉ đạo tổ chức triển khai các hạt động như: tổ chức phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”; đăng ký tham gia thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trong đơn vị gắn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trong cơ quan, đơn vị…(Xem chi tiết tại file đính kèm).

Hồng Hà

 

 

 

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Kế hoạch triển khai, thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018(15/02/2019 4:32 CH)

Kế hoạch Tổ chức "Ngày sách Việt Nam 21/4" tại tỉnh Quảng Trị năm 2019 (15/02/2019 9:34 SA)

Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị(13/02/2019 2:52 CH)

Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn...(12/02/2019 4:04 CH)

Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức lần thứ 31(31/01/2019 11:19 CH)

Quyết định thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị(28/01/2019 8:43 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
726 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/