Quyết định về việc Thành lập Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Gio Linh

Đăng ngày 04 - 12 - 2018
100%

Ngày 3/12/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 2797/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Gio Linh.

Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Gio Linh được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đài Truyền thanh huyện, Trung tâm Thể dục thể thao huyện và một bộ phận sự nghiệp văn hóa thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Gio Linh là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND huyện Gio Linh; có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật và có trụ sở tại thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh. (Xem chi tiết tại file đính kèm).

Hồng Hà

 

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Kế hoạch triển khai, thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018(15/02/2019 4:32 CH)

Kế hoạch Tổ chức "Ngày sách Việt Nam 21/4" tại tỉnh Quảng Trị năm 2019 (15/02/2019 9:34 SA)

Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị(13/02/2019 2:52 CH)

Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn...(12/02/2019 4:04 CH)

Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức lần thứ 31(31/01/2019 11:19 CH)

Quyết định thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị(28/01/2019 8:43 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
726 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/