Quyết định về việc Thành lập Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Gio Linh

Đăng ngày 04 - 12 - 2018
100%

Ngày 3/12/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 2797/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Gio Linh.

Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Gio Linh được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đài Truyền thanh huyện, Trung tâm Thể dục thể thao huyện và một bộ phận sự nghiệp văn hóa thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Gio Linh là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND huyện Gio Linh; có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật và có trụ sở tại thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh. (Xem chi tiết tại file đính kèm).

Hồng Hà

 

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Kế hoạch triển khai Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” trên địa bàn tỉnh Quảng...(11/12/2018 8:32 SA)

Công văn về việc tăng cường công tác thông tin, truyền thông về phòng chống thiên tai(07/12/2018 9:03 SA)

Quyết định về việc Thành lập Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Gio Linh(04/12/2018 2:18 CH)

Công văn về việc tổ chức phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”(04/12/2018 1:52 CH)

Kế hoạch tổ chức phát động phong trào ra quân làm thủy lợi, vệ sinh đồng ruộng, phòng chống hạn...(28/11/2018 9:36 SA)

Quyết định về việc Thành lập Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao thị xã Quảng Trị(28/11/2018 9:19 SA)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
705 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
https://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2018-7-9/LY-GIAI-TIEM-NANG-DAU-TU-CUA-VINHOMES-WEST-POINTnjw50n.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://xml20.quangtri.gov.vn/xml_snv/VBDI/797_CV_DI_2018.pdf