Năm 2018: 24/24 chỉ tiêu KT-XH đạt và vượt kế hoạch đề ra

Đăng ngày 05 - 12 - 2018
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 05/12/2018, tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Tờ trình chung và báo cáo tóm tắt về việc thông qua các báo cáo, đề án, tờ trình kỳ họp thứ 9 và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Năm 2018 là năm thứ hai liên tiếp có 24/24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, tăng trưởng kinh tế đạt 7,12%, cùng với những chuyển biến tích cực từ tái cơ cấu nông nghiệp, những dự án sản xuất công nghiệp, năng lượng điện đi vào khai thác, hoạt động thương mại qua biên giới và dịch vụ gia tăng.  Quy mô nền kinh tế được mở rộng, GRDP bình quân đầu người đạt 43,6 triệu đồng, tăng 11,2% so với năm 2017. Tích lũy và đầu tư phát triển tăng dần qua các năm; tổng dư nợ cho vay đối với nền kinh tế đạt 30.658 tỷ đồng, tăng 17% so với cuối năm 2017; tổng vốn đầu tư cho toàn xã hội ước đạt 15.040 tỷ đồng, tăng 23,5% so với năm 2017.

Trong 03 năm 2016 – 2018, tỉnh đã vận động, thu hút được 08 dự án ODA với tổng vốn cam kết hơn 2.527 tỷ đồng và giải ngân được 93%; cấp chủ trương đầu tư cho 141 dự án với tổng vốn đăng ký 24.509 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt 2.597 tỷ đồng, bằng 106% cùng kỳ năm 2017.

Các chính sách để hỗ trợ sản xuất phát triển của HĐND tỉnh ban hành kịp thời, tạo môi trường thuận lợi, có tác động tích cực, thúc đẩy KT-XH phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp cùng với cải cách thủ tục hành chính cũng đã thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 3.348 doanh nghiệp và 291 HTX được chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012, giải quyết việc làm cho 40.000 lao động trong doanh nghiệp và 95.300 thành viên trong các HTX, đóng góp 47,6% GRDP.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính cũng nêu ra những hạn chế và thách thức của nền kinh tế tỉnh về thực hiện chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng giai đoạn kế hoạch năm 2016 – 2020; giá trị gia tăng của ngành công nghiệp – xây dựng và dịch vụ chuyển biến chậm; vẫn còn thất thu ngân sách trên một số lĩnh vực; tích lũy và đầu tư xã hội vẫn chưa thống kê đầy đủ; chỉ số năng lực cạnh tranh chuyển biến chậm; một số dự án trọng điểm vẫn chưa hoàn tất thủ tục để khởi công…

Theo đó, trong kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019, Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh thống nhất với mục tiêu và 24 chỉ tiêu chủ yếu mà UBND tỉnh đề ra; đối với chỉ tiêu tăng trưởng GRDP phấn đấu đạt 8%; đối với nhiệm vụ, giải pháp, Ban Kinh tế - Ngân sách cũng thống nhất 15 nhiệm vụ chính.

UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh chỉ đạo rà soát tổng thể kết quả thực hiện các loại quy hoạch trên địa bàn tỉnh để có bổ sung phù hợp theo Luật quy hoạch năm 2017, xúc tiến thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện chỉ số năng lực cạnh trạnh cấp tỉnh, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho nhà đầu tư đến với Quảng Trị; phân nhóm động lực, đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo lộ trình phê duyệt; chỉ đạo các lực lượng kiểm tra, kiểm soát rút ngắn thông quan hàng hóa xuấ nhập khẩu, xuất nhập cảnh; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, tăng cường liên doanh, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; duy trì tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp, phấn đấu hoàn thành tốc độ tăng trưởng lĩnh vực công nghiệp – xây dựng và dịch vụ theo kế hoạch đề ra.

Cũng trong báo cáo sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN trên địa bàn; báo cáo quyết toán thu NSNN, chi ngân sách địa phương năm 2017 của tỉnh Quảng Trị; tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định 2017 – 2020 và các tờ trình về các vấn đề quan trọng khác để HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Tin mới nhất

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đối thoại với ngư dân vùng biển huyện Gio Linh(20/02/2019 11:04 CH)

Hiệp Hội Doanh nghiệp Quảng Trị gặp mặt đầu Xuân Kỷ Hợi(20/02/2019 6:56 CH)

Lễ công bố Cuộc thi Innovative Generation Phân hiệu Đại học Huế lần thứ I năm 2019(20/02/2019 5:32 SA)

Gặp mặt văn nghệ sĩ đầu Xuân Kỷ Hợi năm 2019 và Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XVII(20/02/2019 12:10 SA)

Trao chọ bổng cho học sinh nghèo vượt khó (19/02/2019 10:25 CH)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng các mô hình kinh tế nông nghiệp tại huyện Cam Lộ(19/02/2019 10:19 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
726 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/