Trên 80% tín nhiệm và tín nhiệm cao đối với 32 chức danh do HĐND tỉnh bầu

Đăng ngày 06 - 12 - 2018
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 06/12/2018, tiếp tục ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, sáng nay, HĐND tỉnh đã công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm đối với 32 chức danh do HĐND tỉnh bầu; kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.

Theo kết quả được công bố, 32 chức danh đều đạt từ 80% trở lên về phiếu tín nhiệm và tín nhiệm cao. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có số nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất. Sau khi nghe báo cáo kết quả, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu với 100% đại biểu tán thành.

Kết quả này cho thấy sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của những người giữ các chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Các đại biểu cũng đã thực hiện trọng trách cao cả, vừa có ý nghĩa chính trị, pháp lý, khách quan, công tâm và chính xác đối với việc lấy phiếu. Các đại biểu HĐND tỉnh cần tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, nỗ lực, phấn đấu hơn nữa, hoàn thành nhiệm vụ trọng trách mà cử tri, nhân dân và các đại biểu hội đồng đã tin tưởng và kỳ vọng.

Tiếp đó, HĐND tỉnh tiến hành kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Hoàng Nam, TUV, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 với 45/45 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%.

Cũng trong chương trình làm việc sáng nay, HĐND tỉnh nghe báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công giữa kỳ trung hạn 2016 – 2020; báo cáo kết quả giám sát tình hình giao dự toán thu ngân sách nhà nước và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2018; các báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách, Ban văn hóa – xã hội, Ban pháp chế, Ban dân tộc. 

Chiều nay, HĐND tỉnh sẽ tổ chức thảo luận tổ để trao đổi, thảo luận về các chỉ tiêu KT-XH và các vấn đề quan trọng trên các lĩnh vực của tỉnh.

Tin mới nhất

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đối thoại với ngư dân vùng biển huyện Gio Linh(20/02/2019 11:04 CH)

Hiệp Hội Doanh nghiệp Quảng Trị gặp mặt đầu Xuân Kỷ Hợi(20/02/2019 6:56 CH)

Lễ công bố Cuộc thi Innovative Generation Phân hiệu Đại học Huế lần thứ I năm 2019(20/02/2019 5:32 SA)

Gặp mặt văn nghệ sĩ đầu Xuân Kỷ Hợi năm 2019 và Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XVII(20/02/2019 12:10 SA)

Trao chọ bổng cho học sinh nghèo vượt khó (19/02/2019 10:25 CH)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng các mô hình kinh tế nông nghiệp tại huyện Cam Lộ(19/02/2019 10:19 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
726 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/