Hội thảo đóng góp ý kiến về phần mềm hỗ trợ, đánh giá, phân loại cán bộ công chức, viên chức

Đăng ngày 11 - 05 - 2018
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 10/5/2018, sở Nội vụ Quảng Trị tổ chức Hội thảo cấp tỉnh tham gia ý kiến về phần mềm hỗ trợ, đánh giá, phân loại cán bộ công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị.

Hội thảo đã tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến về những nội dung chưa có tiền lệ và cần có sự thống nhất trước khi thực hiện. Theo đó, thông qua công cụ ứng dụng công nghệ thông tin, sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác đánh giá, phân loại cán bộ công chức, viên chức...giúp cho việc đánh giá, phân loại cán bộ công chức, viên chức khách quan, chính xác, kịp thời; giảm các giấy tờ và chi phí không cần thiết, phục vụ tốt yêu cầu công tác cán bộ. Phần mềm hỗ trợ sẽ được triển khai chạy trên môi trường mạng, các cơ quan, đơn vị được phân cấp trong việc xây dựng các bộ tiêu chí đánh giá, thang điểm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời sẽ tự động tập hợp, thể hiện kết quả đánh giá, phân loại của từng cá nhân, chuyển đến các tổ chức, cá nhân có liên quan, tham gia ý kiến, chấm điểm, thẩm định, phê duyệt trước khi cho ra kết quả, kết luận cuối cùng…

Trên cơ sở này, hiệu quả dự kiến của phần mềm là kết quả của công tác đánh giá, phân loại sẽ được nâng lên, đảm bảo chất lượng, khoa học, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch, kịp thời và giảm thiểu các chi phí hành chính.

Trước mắt thí điểm ở phần mềm hỗ trợ, đánh giá phân loại cán bộ công chức, viên chức ở 2 sở: Nội vụ, Tài nguyên môi trường và 2 huyện Triệu Phong, Hướng Hóa. Sau đó rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện và triển khai ra toàn tỉnh trong  năm 2018.

 

Tin mới nhất

Ban Pháp chế - HĐND tỉnh làm việc với Hội Chữ thập đỏ tỉnh(23/10/2018 9:55 SA)

Hội thi "Nét đẹp phụ nữ Quảng Trị" năm 2018 vòng sơ khảo(17/10/2018 7:55 CH)

9 tháng đầu năm 2018, chỉ số sản xuất cồng nghiệp tăng trưởng chậm(17/10/2018 4:24 CH)

Sở Nội vụ: Bàn giao hồ sơ cán bộ đi B cho các địa phương(17/10/2018 3:45 CH)

Học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương 7, khoá XII(16/10/2018 11:25 CH)

Khai mạc giải bóng đá nam thanh niên khối các Trung tâm, Ban Quản lý thuộc Sở.(15/10/2018 9:22 SA)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
663 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
https://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2018-7-9/LY-GIAI-TIEM-NANG-DAU-TU-CUA-VINHOMES-WEST-POINTnjw50n.aspx
http://www.svhttdl.bentre.gov.vn/Pages/Default.aspx