Thông báo đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS cho người lao động

Đăng ngày 11 - 05 - 2018
100%

Ngày 08/5, UBND tỉnh có Công văn số 1798/UBND-VX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thông báo đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS cho người lao động. Các ngành tuyển chọn: sản xuất chế tạo và ngư nghiệp; chỉ tiêu tuyển chọn: ngành sản xuất chế tạo: 6.300 người; ngành ngư nghiệp: 1.600 người.

(Nội dung Công văn số 1798/UBND-VX đính kèm)

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Thông báo về việc tổ chức thi tuyển công chức, kỳ thi lần thứ 31 năm 2018(18/09/2018 2:53 CH)

Ban hành Đề án thí điểm thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng cơ quan Đài Phát thanh – Truyền hình...(17/09/2018 4:10 CH)

Công văn số 3895/UBND- VX v/v nghỉ lễ, tết năm 2019(07/09/2018 2:24 CH)

Quyết định V/v bổ sung chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh(31/08/2018 10:23 SA)

Thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị, trực thuộc Sở Y tế(31/08/2018 10:09 SA)

Sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các huyện, thị xã, thành phố vào Trung tâm Y tế...(31/08/2018 10:00 SA)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
645 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
https://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2018-7-9/LY-GIAI-TIEM-NANG-DAU-TU-CUA-VINHOMES-WEST-POINTnjw50n.aspx
http://www.svhttdl.bentre.gov.vn/Pages/Default.aspx