Thông báo đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS cho người lao động

Đăng ngày 11 - 05 - 2018
100%

Ngày 08/5, UBND tỉnh có Công văn số 1798/UBND-VX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thông báo đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS cho người lao động. Các ngành tuyển chọn: sản xuất chế tạo và ngư nghiệp; chỉ tiêu tuyển chọn: ngành sản xuất chế tạo: 6.300 người; ngành ngư nghiệp: 1.600 người.

(Nội dung Công văn số 1798/UBND-VX đính kèm)

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Tăng cường công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và quản lý các khu cách ly kiểm dịch...(11/07/2018 4:36 CH)

Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 37/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh (11/07/2018 3:14 CH)

Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017(11/07/2018 2:50 CH)

Triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt(09/07/2018 8:35 SA)

Tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã 2012(09/07/2018 8:20 SA)

Ban hành Đơn giá đo đạc bản đồ; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính,...(06/07/2018 8:56 SA)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
593 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://dostquangtri.gov.vn/Home/Thongbao?details=177&CongID=1&Ngonngu=1
https://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2018-7-9/LY-GIAI-TIEM-NANG-DAU-TU-CUA-VINHOMES-WEST-POINTnjw50n.aspx
https://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2018-7-4/Hoi-cho-Cong-Thuong-khu-vuc-mien-Trung--Tay-Nguyen528i6l.aspx