Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XII thành công tốt đẹp

Đăng ngày 15 - 05 - 2018
100%

(Web Quảng Trị) Sau 2 ngày làm việc khẩn trương và đầy trách nhiệm, Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023 đã thành công tốt đẹp.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bức trướng của BCH Đảng bộ tỉnh cho Công đoàn tỉnh

Tham dự khai mạc đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Về phía Tổng LĐLĐ Việt Nam có đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh đề ra. Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức Công đoàn được cụ thể hóa, đi vào cuộc sống. Nổi bật là vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động được đặt lên hàng đầu, xuyên suốt trong mọi tổ chức hoạt động. Tích cực phối hợp, kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ chính sách cho người lao động. Trong 5 năm đã kiểm tra, giám sát tại 895 lượt doanh nghiệp. Qua đó giúp cho người sư dụng lao động và người lao động hiểu biết, tuân thủ hơn các quy định pháp luật. Phối hợp với các ngành chức năng giải quyết kịp thời đơn thư kiến nghị, khiếu nại của người lao động. Triển khai có hiệu quả Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”, đến nay có 72% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn cơ sở ký thỏa ước lao động tập thể với các điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định pháp luật.

Cùng với đó, hoạt động xã hội, tình nghĩa được chú trọng, các cấp công đoàn đã huy động nhiều nguồn lực chia sẽ khó khăn với người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Trong 5 năm đã tổ chức thăm hỏi, động viên 24.278 lượt CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 11,8 tỷ đồng; xây 281 nhà mái ấm công đoàn  và nhà tình nghĩa với tổng số tiền 8,649 tỷ đồng góp phần cùng Đảng bộ và chính quyền tỉnh thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ được các cấp công đoàn triển khai tích cực, chú trọng đến hiệu quả gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp, địa phương. Qua phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” có 12.682 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm trong lao động sản xuất. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước được quan tâm thực hiện tích cực; chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở và đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp ngày càng được nâng cao. Trong nhiệm kỳ qua, đã phát triển được hơn 9.000 đoàn viên và thành lập được 148 CĐCS. Đã bồi dưỡng, giới thiệu 6.854 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp, có 3.675 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng, trong đó đảng viên là công nhân lao động ở khu vực doanh nghiệp là 243 người.

Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Công đoàn tỉnh bức trướng có dòng chữ: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm. Vì lợi ích của đoàn viên và người lao động. Vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Quảng Trị và đất nước”

Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, nhiệm kỳ 2018 – 2023, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đề ra mục tiêu: Đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động Công đoàn, tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp cho CNVCLĐ đáp ứng thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò tiên phong của giai cấp công nhân trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh đề ra. Phấn đấu kết nạp mới 9.000 đoàn viên công đoàn; 70% doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam thành lập được tổ chức công đoàn; phấn đấu hàng năm có 80% trở lên công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh; 80% trở lên số công đoàn cơ sở khu vực nhà nước, 60% công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt tiêu chuẩn công đoàn cơ sở vững mạnh; hỗ trợ đầu tư 200 nhà ở “Mái ấm công đoàn” cho CNVCLĐ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở…

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những thành tích của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp Công đoàn trong toàn tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí khẳng định những kết quả đạt được của các cấp Công đoàn trong tỉnh góp phần làm cho công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên Công đoàn ngày càng tin tưởng, gắn bó hơn và coi tổ chức Công đoàn là chỗ dựa vững chắc, là mái ấm của đoàn viên và người lao động, từ đó nỗ lực thi đua lao động, sản xuất, sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới. Trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp Công đoàn, CNVCLĐ trong tỉnh tiếp tục khẳng định sứ mệnh lịch sử của mình trong nền kinh tế tri thức và công nghiệp 4.0; quán triệt các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để phát huy có hiệu quả vai trò của Công đoàn trong quan hệ lao động; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp; kế thừa và phát huy kết quả nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng và bồi dưỡng tư tưởng từng đoàn viên Công đoàn ưu tú để cung cấp nguồn cán bộ cho Đảng và hệ thống chính trị… Đồng chí Nguyễn Văn Hùng cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, tạo điều kiện để Công đoàn hoạt động có hiệu quả.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao tặng Công đoàn tỉnh bức trướng có dòng chữ: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm. Vì sự phát triển của tổ chức Công đoàn. Vì lợi ích của người lao động”. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Công đoàn tỉnh bức trướng có dòng chữ: “Đổi mới, dân chủ, trách nhiệm. Vì lợi ích của đoàn viên và người lao động. Vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh Quảng Trị và đất nước”.

Ra mắt Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2018 -2023

Tại đại hội, các đại biểu đã thống nhất bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 38 đồng chí; bầu Ban Thường vụ gồm 12 đồng chí. Bầu Chủ tịch và 3 Phó chủ tịch. Đồng chí Nguyễn Thế Lập, TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2013 – 2018 tiếp tục tái cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Hồng Hà  

Tin mới nhất

Hội nghị liên tịch phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019(23/01/2019 5:20 SA)

Tập huấn nghiệp vụ và CNTT cấp tỉnh tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019(23/01/2019 4:56 SA)

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu...(22/01/2019 9:20 CH)

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và làm việc với tỉnh Quảng Trị(22/01/2019 8:58 CH)

“Xuân biên giới - Tết nghĩa tình” năm 2019(22/01/2019 8:32 CH)

Gặp mặt các tổ chức, cá nhân nước ngoài đang công tác tại Quảng Trị(22/01/2019 8:26 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
720 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
https://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2018-7-9/LY-GIAI-TIEM-NANG-DAU-TU-CUA-VINHOMES-WEST-POINTnjw50n.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/