Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo và tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đăng ngày 16 - 05 - 2018
100%

Để kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo tổ chức tại tỉnh Quảng Trị diễn ra an toàn, nghiêm túc, ngày 16/5/2018, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo và tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

(Nội dung Chỉ thị số 05CT-UBND đính kèm)

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Công văn về việc thực hiện công tác quản lý tài nguyên khoáng sản(18/10/2018 9:17 SA)

Quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Golf Quảng Trị thuê đất để thực hiện dự án: Sân tập Golf...(18/10/2018 9:07 SA)

Công văn về việc tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị(18/10/2018 8:51 SA)

Quyết định phân bổ gạo cho học sinh ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, học kỳ I, năm học...(11/10/2018 10:38 SA)

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa,...(10/10/2018 11:02 SA)

Kế hoạch phòng, chống mù lòa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2020 và tầm nhìn đến năm...(09/10/2018 4:03 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
663 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
https://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2018-7-9/LY-GIAI-TIEM-NANG-DAU-TU-CUA-VINHOMES-WEST-POINTnjw50n.aspx
http://www.svhttdl.bentre.gov.vn/Pages/Default.aspx