Quyết định v/v ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị

Đăng ngày 30 - 05 - 2018
100%

Ngày 18/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/5/2018 và thay thế Quyết định số 199/QĐ-UBND, ngày 04/02/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị.

Nội dung Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND đính kèm.

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Tăng cường công tác quản lý khai thác thủy sản, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động...(14/08/2018 10:34 SA)

Sao y Thông báo số 3601/TB-BNV của Bộ Nội vụ ngày 01/8/2018 v/v thi tuyển một số chức danh lãnh...(08/08/2018 4:47 CH)

Phê duyệt danh mục tài liệu thi tuyển công chức lần thứ 31: môn kiến thức chung, môn nghiệp vụ...(08/08/2018 9:35 SA)

Ban hành Đề án: Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn...(02/08/2018 3:09 CH)

Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ...(30/07/2018 8:11 SA)

Thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp đồng giữa các địa...(26/07/2018 2:06 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
612 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
https://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2018-7-9/LY-GIAI-TIEM-NANG-DAU-TU-CUA-VINHOMES-WEST-POINTnjw50n.aspx
http://www.svhttdl.bentre.gov.vn/Pages/Default.aspx