Quyết định v/v ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị

Đăng ngày 30 - 05 - 2018
100%

Ngày 18/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/5/2018 và thay thế Quyết định số 199/QĐ-UBND, ngày 04/02/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị.

Nội dung Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND đính kèm.

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Công văn về việc thực hiện công tác quản lý tài nguyên khoáng sản(18/10/2018 9:17 SA)

Quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Golf Quảng Trị thuê đất để thực hiện dự án: Sân tập Golf...(18/10/2018 9:07 SA)

Công văn về việc tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị(18/10/2018 8:51 SA)

Quyết định phân bổ gạo cho học sinh ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, học kỳ I, năm học...(11/10/2018 10:38 SA)

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa,...(10/10/2018 11:02 SA)

Kế hoạch phòng, chống mù lòa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2020 và tầm nhìn đến năm...(09/10/2018 4:03 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
663 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
https://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2018-7-9/LY-GIAI-TIEM-NANG-DAU-TU-CUA-VINHOMES-WEST-POINTnjw50n.aspx
http://www.svhttdl.bentre.gov.vn/Pages/Default.aspx