Chỉ thị về việc tăng cường phòng, chống nắng nóng và dịch bệnh mùa Hè - Thu năm 2018

Đăng ngày 31 - 05 - 2018
100%

Để chủ động và kịp thời ngăn chặn các bệnh dịch trong mùa Hè – Thu, hạn chế tối đa những thiệt hại có thể xảy ra đối với tính mạng và sức khỏe nhân dân, ngày 31/5/2018, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về tăng cường phòng, chống nắng nóng và dịch bệnh mùa Hè - Thu năm 2018.

Nội dung Chỉ thị số 06/CT-UBND đính kèm

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Tăng cường công tác quản lý khai thác thủy sản, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động...(14/08/2018 10:34 SA)

Sao y Thông báo số 3601/TB-BNV của Bộ Nội vụ ngày 01/8/2018 v/v thi tuyển một số chức danh lãnh...(08/08/2018 4:47 CH)

Phê duyệt danh mục tài liệu thi tuyển công chức lần thứ 31: môn kiến thức chung, môn nghiệp vụ...(08/08/2018 9:35 SA)

Ban hành Đề án: Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn...(02/08/2018 3:09 CH)

Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ...(30/07/2018 8:11 SA)

Thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp đồng giữa các địa...(26/07/2018 2:06 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
612 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
https://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2018-7-9/LY-GIAI-TIEM-NANG-DAU-TU-CUA-VINHOMES-WEST-POINTnjw50n.aspx
http://www.svhttdl.bentre.gov.vn/Pages/Default.aspx