Chỉ thị về việc tăng cường phòng, chống nắng nóng và dịch bệnh mùa Hè - Thu năm 2018

Đăng ngày 31 - 05 - 2018
100%

Để chủ động và kịp thời ngăn chặn các bệnh dịch trong mùa Hè – Thu, hạn chế tối đa những thiệt hại có thể xảy ra đối với tính mạng và sức khỏe nhân dân, ngày 31/5/2018, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về tăng cường phòng, chống nắng nóng và dịch bệnh mùa Hè - Thu năm 2018.

Nội dung Chỉ thị số 06/CT-UBND đính kèm

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019(18/06/2018 10:04 SA)

Ban hành Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã; thôn, bản, khu phố; cơ quan...(18/06/2018 9:32 SA)

Ban hành danh mục mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Trị(07/06/2018 3:05 CH)

Kế hoạch triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy lợi(05/06/2018 7:59 SA)

Chỉ thị về việc tăng cường phòng, chống nắng nóng và dịch bệnh mùa Hè - Thu năm 2018(31/05/2018 3:30 CH)

Quyết định v/v ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị(30/05/2018 4:49 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
575 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://dostquangtri.gov.vn/Home/Thongbao?details=177&CongID=1&Ngonngu=1