Phiên họp thứ 23 HĐND tỉnh khoá VII

Đăng ngày 13 - 06 - 2018
100%

(Web Quảng Trị) Sáng 13/6/2018, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị khoá VII đã tổ chức phiên họp thứ 23 nhằm rà soát công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 7(kỳ họp thường lệ giữa năm 2018); tham gia vào báo cáo hoạt động giám sát năm 2018 và dự thảo tờ trình, nghị quyết chương trình giám sát năm 2019 của HĐND tỉnh; giải quyết một số công việc của UBND tỉnh trình Thường trực HĐND cho ý kiến các đề án khác.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung rà soát các nội dung kỳ họp thứ 7; tham gia ý kiến cm vào dự thảo tờ trình, nghị quyết chương trình giám sát năm 2019 của HĐND tỉnh; giải quyết một số vấn đề giữa hai kỳ họp.

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Hùng UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng đây là kỳ họp kết hợp giữa kỳ họp theo thường lệ gắn với nội dung chuyên đề, trong đó trọng tâm là đề án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp và đề án hỗ trợ “Thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2022. Vì thế phải bàn về các chính sách địa phương để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp Quảng Trị phát triển và giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã khu vực 3 ổn định nơi ở, có tư liệu sản xuất, có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đối với việc thông qua danh mục công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác phát sinh trong năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng yêu cầu không được chủ quan,  phải dựa trên quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch ngành để tránh xung đột lợi ích. Quy hoạch phải dựa trên quy hoạch cụm kinh tế và phải tính toán để dành quỹ đất cho các nhà đầu tư chiến lược.

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các ban HĐND tỉnh cần dành nhiều thời gian, thời lượng để đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương phướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, nhất là những vấn đề liên quan đến thu chi ngân sách, huy động vốn đầu tư…

 

Tin mới nhất

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tiếp xã giao Tổ chức PUM Hà Lan(26/03/2019 5:51 SA)

Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 3(25/03/2019 10:41 CH)

Ra quân hưởng ứng sự kiện Giờ trái đất 2019(25/03/2019 3:45 CH)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tiếp và làm việc với Tập đoàn Tân Long(25/03/2019 1:37 CH)

Điểm tin hoạt động nổi bật của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần (18/3 - 24/3/2019) (25/03/2019 9:15 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính kiểm tra dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng...(25/03/2019 8:53 SA)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
738 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/