Toàn tỉnh có 25 trang trại chăn nuôi lợn

Đăng ngày 13 - 06 - 2018
100%

(Web Quảng Trị) Những năm qua, phương thức chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến rõ rệt, các hình thức chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại công nghiệp, bán công nghiệp ngày càng phát triển.

Người chăn nuôi trong tỉnh đã quan tâm nhập nuôi các giống lợn ngoại năng suất, chất lượng cao, góp phần nâng cao chất lượng đàn giống, mang lại năng suất, hiệu quả cao trong nuôi lợn. Tính đến nay, toàn tỉnh có 25 trang trại chăn nuôi lợn với quy mô 300 – 2.000 con; có hàng trăm gia trại quy mô 11 – 200 con lợn thịt và từ 5 lợn nái trở lên. Việc áp dụng các quy trình thực hành chăn nuôi tốt VietGAP, chăn nuôi an toàn sinh học ngày càng được người dân quan tâm áp dụng. Hiện có 1 trang trại lợn được cấp giấy chứng nhận VietGAP, 4 trang trại đang trong giai đoạn hoàn thiện kế hoạch, quy trình, thủ tục để được chứng nhận thực hành chăn nuôi tốt VietGAP trong chăn nuôi lợn.

Bên cạnh đó, tình hình liên kết trong sản xuất chăn nuôi lợn ngày càng phát triển. Hiện trên địa bàn tỉnh có 20 mô hình liên kết chăn nuôi theo chuỗi, trong đó có 5 hợp tác xã chăn nuôi và 15 trang trại chăn nuôi liên kết với các công ty thức ăn chăn nuôi. Các liên kết trong sản xuất chăn nuôi đã góp phần đảm bảo bao tiêu đầu ra cho sản phẩm chăn nuôi, tăng năng lực cạnh tranh cho các thành viên tham gia liên kết, đáp ứng được số lượng sản phẩm lớn và chất lượng cho thị trường.

                                                                                                                                                                                           Kiều My

Tin mới nhất

Quảng Trị có 104 xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự(15/03/2019 8:44 CH)

Doanh thu bình quân của hợp tác xã nông nghiệp ước đạt trên 874 triệu đồng(13/03/2019 6:49 CH)

Hiệu quả của việc tổ chức hội nghị trực tuyến ở Cam Lộ(10/03/2019 10:08 CH)

Vĩnh Linh: Ra quân hưởng ứng Tháng thanh niên Việt Nam 2019(07/03/2019 7:06 CH)

Trưng bày ảnh về phong tục, tín ngưỡng đồng bào Bru-Vân Kiều(07/03/2019 6:59 CH)

Quảng Trị: Tái định cư cho 576 hộ dân trên địa bàn(07/03/2019 2:19 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
737 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/