Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Đăng ngày 14 - 06 - 2018
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 14/6/2018, Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí trong BTVTU: Nguyễn Đức Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Thức, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Thị Lan Hương, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương.

6 tháng đầu năm 2018, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể đã quan tâm, nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt để triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; vận dụng sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đổi mới phong cách làm việc theo hướng gần dân, sát dân, tôn trọng, lắng nghe tiếp thu ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Công tác cải cách hành chính trong các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp đã có bước tiến bộ vượt bậc về cải tiến, đổi mới lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Công tác phối hợp thực hiện dân chủ giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội được tăng cường. Vai trò tự quản của cộng đồng dân cư ngày càng hiệu quả hơn. Các tầng lớp nhân dân đã phát huy dân chủ đồng thuận, tích cực tham gia phát triển kinh tế- xã hội, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; ý thức trách nhiệm của công dân được nâng cao.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh xác định: Tiếp tục quán triệt, phố biến, triển khai sâu rộng Kết luận số 120-KL/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền trong xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định đã ban hành phù hợp với thực tiễn và các văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện QCDC ở cơ sở. Đẩy mạnh việc thành lập các tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp. Tăng cường các giải pháp thực hiện tốt các mục tiêu, nội dung về đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020. Phát huy tốt vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm của chính quyền trong việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo. Chú trọng kiện toàn bộ máy cán bộ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giáo dục ý thức trách nhiệm về đạo đức công vụ cho cán bộ, đảng viên. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở các cấp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng: Thời gian qua, việc thực hiện QCDC ở cơ sở luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, từng bước đi vào nền nếp. Qua đó góp phần phát huy vai trò của chính quyền cơ sở, củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, không ngừng củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Tuy nhiên bên cạnh đó, việc thực hiện QCDC ở cơ sở vẫn còn một số tồn tại như công tác chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra giám sát thực hiện QCDC ở cơ sở còn hạn chế. Chính quyền ở một số nơi chưa làm tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Việc phối hợp giữa các ban ngành chức năng ở cơ sở trong việc triển khai thực hiện QCDC còn hạn chế, hiệu quả chưa cao...

Về nhiệm vụ sắp tới, đồng chí Phạm Đức Châu yêu cầu, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các cấp cần phát huy vai trò của mình; tập trung chuẩn bị hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; các huyện chỉ đạo chặt chẽ các xã tổng kết có thành viên BCĐ cấp tỉnh về dự. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản thực hiện dân chủ đến người dân, vận động nhân dân sống và làm việc theo đúng hiến pháp và pháp luật, đồng thời phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội.

Để thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, BCĐ xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh sẽ kiến nghị Trung ương trong thời gian tới cần xem lại và bổ sung quy trình ban hành chính sách, pháp luật; sớm luật hóa về những quyền công dân; xem xét lại những văn bản quy định không phát huy hiệu quả trong thực tiễn để có sự điều chỉnh phù hợp.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Thanh tra tỉnh cần xây dựng cụ thể quy trình tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị của công dân; HĐND các cấp tăng cường giám sát, thực hiện các sự việc đúng quy trình và lưu ý một số vấn đề liên quan khác.

Hồng Hà

 

Tin mới nhất

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tiếp và làm việc với Tập đoàn Tân Long(25/03/2019 1:37 CH)

Điểm tin hoạt động nổi bật của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần (18/3 - 24/3/2019) (25/03/2019 9:15 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính kiểm tra dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng...(25/03/2019 8:53 SA)

Hội thảo hưởng ứng “Ngày khí tượng thế giới” và “Chiến dịch Giờ Trái đất”(23/03/2019 9:20 SA)

Khối các Ban, Chi cục thuộc Sở ký kết giao ước thi đua, khen thưởng năm 2019(23/03/2019 8:14 SA)

Trao giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị” năm 2018(22/03/2019 11:30 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
737 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/