Ban hành danh mục mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đăng ngày 07 - 06 - 2018
100%

Ngày 6/6/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1236/QĐ-UBND v/v Ban hành danh mục mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Danh mục tài sản mua sắm tập trung gồm: máy vi tính để bàn (số lượng mua từ 03 máy trở lên đối với mỗi đơn vị); máy vi tính xách tay; máy photocopy; máy điều hòa nhiệt độ (bao gồm điều hòa trên tường và điều hòa đứng (cây), không bao gồm chi phí lắp đặt và phụ kiện kèm theo).

Quyết định số 1236/QĐ-UBND đính kèm

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Tăng cường công tác quản lý khai thác thủy sản, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động...(14/08/2018 10:34 SA)

Sao y Thông báo số 3601/TB-BNV của Bộ Nội vụ ngày 01/8/2018 v/v thi tuyển một số chức danh lãnh...(08/08/2018 4:47 CH)

Phê duyệt danh mục tài liệu thi tuyển công chức lần thứ 31: môn kiến thức chung, môn nghiệp vụ...(08/08/2018 9:35 SA)

Ban hành Đề án: Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn...(02/08/2018 3:09 CH)

Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ...(30/07/2018 8:11 SA)

Thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp đồng giữa các địa...(26/07/2018 2:06 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
612 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
https://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2018-7-9/LY-GIAI-TIEM-NANG-DAU-TU-CUA-VINHOMES-WEST-POINTnjw50n.aspx
http://www.svhttdl.bentre.gov.vn/Pages/Default.aspx