Ban hành danh mục mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đăng ngày 07 - 06 - 2018
100%

Ngày 6/6/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1236/QĐ-UBND v/v Ban hành danh mục mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Danh mục tài sản mua sắm tập trung gồm: máy vi tính để bàn (số lượng mua từ 03 máy trở lên đối với mỗi đơn vị); máy vi tính xách tay; máy photocopy; máy điều hòa nhiệt độ (bao gồm điều hòa trên tường và điều hòa đứng (cây), không bao gồm chi phí lắp đặt và phụ kiện kèm theo).

Quyết định số 1236/QĐ-UBND đính kèm

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019(18/06/2018 10:04 SA)

Ban hành Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã; thôn, bản, khu phố; cơ quan...(18/06/2018 9:32 SA)

Ban hành danh mục mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Trị(07/06/2018 3:05 CH)

Kế hoạch triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy lợi(05/06/2018 7:59 SA)

Chỉ thị về việc tăng cường phòng, chống nắng nóng và dịch bệnh mùa Hè - Thu năm 2018(31/05/2018 3:30 CH)

Quyết định v/v ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị(30/05/2018 4:49 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
575 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://dostquangtri.gov.vn/Home/Thongbao?details=177&CongID=1&Ngonngu=1