Ban hành danh mục mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đăng ngày 07 - 06 - 2018
100%

Ngày 6/6/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1236/QĐ-UBND v/v Ban hành danh mục mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Danh mục tài sản mua sắm tập trung gồm: máy vi tính để bàn (số lượng mua từ 03 máy trở lên đối với mỗi đơn vị); máy vi tính xách tay; máy photocopy; máy điều hòa nhiệt độ (bao gồm điều hòa trên tường và điều hòa đứng (cây), không bao gồm chi phí lắp đặt và phụ kiện kèm theo).

Quyết định số 1236/QĐ-UBND đính kèm

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Công văn về việc thực hiện công tác quản lý tài nguyên khoáng sản(18/10/2018 9:17 SA)

Quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Golf Quảng Trị thuê đất để thực hiện dự án: Sân tập Golf...(18/10/2018 9:07 SA)

Công văn về việc tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị(18/10/2018 8:51 SA)

Quyết định phân bổ gạo cho học sinh ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, học kỳ I, năm học...(11/10/2018 10:38 SA)

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa,...(10/10/2018 11:02 SA)

Kế hoạch phòng, chống mù lòa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2020 và tầm nhìn đến năm...(09/10/2018 4:03 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
663 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
https://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2018-7-9/LY-GIAI-TIEM-NANG-DAU-TU-CUA-VINHOMES-WEST-POINTnjw50n.aspx
http://www.svhttdl.bentre.gov.vn/Pages/Default.aspx