Tiếp nhận và xử lý hơn 3.800 hồ sơ về đất đai

Đăng ngày 08 - 06 - 2018
100%

(Web Quảng Trị) Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở TN&MT đã tham mưu trình UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định và trực tiếp ký giấy chứng nhận cho 94 hồ sơ của các tổ chức, doanh nghiệp đảm bảo quy trình, thời gian theo quy định.

Sở TN&MT Quảng Trị cũng đã tiếp nhận 3.803 hồ sơ của hộ gia đình cá nhân về đất đai, trong đó đã thẩm định ký cấp giấy chứng nhận 3.463 hồ sơ, đang thẩm định 286 hồ sơ và chuyển trả lại để bổ sung hoàn thiện 54 hồ sơ. Thực hiện thẩm định và trình UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt quy hoạch sử dụng đất năm 2018 cho cấp huyện. Hoàn thành công tác thống kê đất đai, tổng hợp báo cáo Bộ TN&MT đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định. Tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn toàn tỉnh. Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đạt 105 tỷ đồng.

Đồng thời, tổ chức thẩm định phương án bồi thường giải phóng mặt bằng cho 8 hồ sơ, tham mưu giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Thực hiện tốt công tác đo đạc bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính các huyện, thành phố Đông Hà. Tiếp tục cắm mốc ranh giới sử dụng đất các Ban quản lý rừng, các Công ty Nông Lâm nghiệp còn lại. Rà soát phương án sử dụng đất của 3 Công ty Lâm nghiệp theo kế hoạch cổ phần hóa của tỉnh. Triển khai thực hiện Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) sau khi Bộ TN&MT cho phép.

Tin mới nhất

Hội thảo hưởng ứng “Ngày khí tượng thế giới” và “Chiến dịch Giờ Trái đất”(23/03/2019 9:20 SA)

Khối các Ban, Chi cục thuộc Sở ký kết giao ước thi đua, khen thưởng năm 2019(23/03/2019 8:14 SA)

Cần 10 nghìn lít hóa chất phục vụ công tác ngăn ngừa, phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi(20/03/2019 7:19 CH)

Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy lần thứ 26, nhiệm kỳ 2015-2020(19/03/2019 4:23 CH)

Sở LĐ, TB&XH, Hội LHPN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội CCB tỉnh, Tỉnh đoàn ký kết chương trình phối...(15/03/2019 11:08 CH)

Sản lượng đánh bắt hải sản 3 tháng đầu năm ước đạt 4.900 tấn(14/03/2019 3:05 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
737 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/