Tiếp nhận và xử lý hơn 3.800 hồ sơ về đất đai

Đăng ngày 08 - 06 - 2018
100%

(Web Quảng Trị) Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở TN&MT đã tham mưu trình UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định và trực tiếp ký giấy chứng nhận cho 94 hồ sơ của các tổ chức, doanh nghiệp đảm bảo quy trình, thời gian theo quy định.

Sở TN&MT Quảng Trị cũng đã tiếp nhận 3.803 hồ sơ của hộ gia đình cá nhân về đất đai, trong đó đã thẩm định ký cấp giấy chứng nhận 3.463 hồ sơ, đang thẩm định 286 hồ sơ và chuyển trả lại để bổ sung hoàn thiện 54 hồ sơ. Thực hiện thẩm định và trình UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt quy hoạch sử dụng đất năm 2018 cho cấp huyện. Hoàn thành công tác thống kê đất đai, tổng hợp báo cáo Bộ TN&MT đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định. Tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn toàn tỉnh. Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đạt 105 tỷ đồng.

Đồng thời, tổ chức thẩm định phương án bồi thường giải phóng mặt bằng cho 8 hồ sơ, tham mưu giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Thực hiện tốt công tác đo đạc bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính các huyện, thành phố Đông Hà. Tiếp tục cắm mốc ranh giới sử dụng đất các Ban quản lý rừng, các Công ty Nông Lâm nghiệp còn lại. Rà soát phương án sử dụng đất của 3 Công ty Lâm nghiệp theo kế hoạch cổ phần hóa của tỉnh. Triển khai thực hiện Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) sau khi Bộ TN&MT cho phép.

Tin mới nhất

Tọa đàm kỷ niệm Ngày Quốc tế Người khuyết tật 3/12 (1992 – 2018)(04/12/2018 7:57 SA)

Triển khai Luật Trẻ em; cơ chế phối hợp trong công tác bảo vệ trẻ em và phòng ngừa kết hôn sớm (01/12/2018 2:47 CH)

Hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới công tác quản lý và dạy học(01/12/2018 2:38 CH)

Điểm giao dịch lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng đầu tiên tại Quảng Trị(26/11/2018 8:47 SA)

Tập huấn công tác truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2018(24/11/2018 2:55 CH)

Hội thảo Quản lý bệnh lùn sọc đen và công tác bảo vệ thực vật giai đoạn đầu vụ đông xuân 2018 – 2019(24/11/2018 2:32 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
705 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
https://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2018-7-9/LY-GIAI-TIEM-NANG-DAU-TU-CUA-VINHOMES-WEST-POINTnjw50n.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://xml20.quangtri.gov.vn/xml_snv/VBDI/797_CV_DI_2018.pdf