Tiếp nhận và xử lý hơn 3.800 hồ sơ về đất đai

Đăng ngày 08 - 06 - 2018
100%

(Web Quảng Trị) Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở TN&MT đã tham mưu trình UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định và trực tiếp ký giấy chứng nhận cho 94 hồ sơ của các tổ chức, doanh nghiệp đảm bảo quy trình, thời gian theo quy định.

Sở TN&MT Quảng Trị cũng đã tiếp nhận 3.803 hồ sơ của hộ gia đình cá nhân về đất đai, trong đó đã thẩm định ký cấp giấy chứng nhận 3.463 hồ sơ, đang thẩm định 286 hồ sơ và chuyển trả lại để bổ sung hoàn thiện 54 hồ sơ. Thực hiện thẩm định và trình UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt quy hoạch sử dụng đất năm 2018 cho cấp huyện. Hoàn thành công tác thống kê đất đai, tổng hợp báo cáo Bộ TN&MT đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định. Tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn toàn tỉnh. Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đạt 105 tỷ đồng.

Đồng thời, tổ chức thẩm định phương án bồi thường giải phóng mặt bằng cho 8 hồ sơ, tham mưu giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Thực hiện tốt công tác đo đạc bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính các huyện, thành phố Đông Hà. Tiếp tục cắm mốc ranh giới sử dụng đất các Ban quản lý rừng, các Công ty Nông Lâm nghiệp còn lại. Rà soát phương án sử dụng đất của 3 Công ty Lâm nghiệp theo kế hoạch cổ phần hóa của tỉnh. Triển khai thực hiện Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) sau khi Bộ TN&MT cho phép.

Tin mới nhất

Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh - sinh viên và y tế...(20/09/2018 9:19 CH)

Triển khai, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin và Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017(20/09/2018 7:04 SA)

Bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Thông tin và Truyền thông cơ sở năm 2018(19/09/2018 4:53 CH)

Hội nghị về việc cải thiện điểm số chi phí không chính thức, chỉ số PCI tỉnh Quảng Trị.(11/09/2018 3:44 CH)

Hội nghị thường niên giữa Sở Y tế tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) với Sở Y tế Savannakhet và Sở Y tế...(08/09/2018 3:17 CH)

Kiểm tra thực hiện đề án 1237 tỉnh Quảng Trị về việc thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ(31/08/2018 10:20 SA)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
645 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
https://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2018-7-9/LY-GIAI-TIEM-NANG-DAU-TU-CUA-VINHOMES-WEST-POINTnjw50n.aspx
http://www.svhttdl.bentre.gov.vn/Pages/Default.aspx