Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14

Đăng ngày 10 - 07 - 2018
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 10/7, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 tiếp tục làm việc với phần thảo luận tham gia ý kiến vào các dự thảo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến làm rõ thêm những vấn đề đặt ra trong nhiệm vụ phát triển kinh tế và xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Có ý kiến cho rằng: Ngoài 9 nhiệm vụ, giải pháp đã đặt ra cần quan tâm đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Các dự án động lực như năng lượng, nông nghiệp sạch phải được quyết tâm thực hiện trong 2 năm tới.

Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, đặc biệt là vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhiều ý kiến tập trung phân tích những bất cập mang tính đặc thù của từng chi bộ nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức để không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong sinh hoạt chi bộ, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình phải được thực hiện nghiêm túc. Việc lồng ghép đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống…trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ và trở thành một trong những nội dung chính trong đánh giá phân loại chi bộ đảng và đảng viên hằng năm.

Một số ý kiến tham gia tập trung vào các nội dung về các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhất là các vấn đề thuộc nhóm các ngành trọng yếu như giao thông vận tải, khoa học công nghệ, các ý kiến tham gia thảo luận đã phân tích sâu hơn thực trạng, nguyên nhân và đưa ra các giải pháp để đầu tư phát triển...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng trao bằng khen của BTVTU cho các tập thể có thành tích xuất sắc. 

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.  

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đã khái quát các nội dung mà Hội nghị đã xem xét và thảo luận. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương tinh thần nghiêm túc, tập trung của các đại biểu trong việc đóng góp nhiều ý kiến sâu sát cho các nội dung đề ra tại hội nghị. Nhiều ý kiến thảo luận đã tập trung làm rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp để thực hiện tốt nhất mục tiêu nghị quyết đề ra với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, cầu thị. 

Cùng với việc khẳng định những kết quả đạt được sau gần 3 năm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đáng chú ý trong số 9 chỉ tiêu đạt được, có những chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch so với Nghị quyết đề ra. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng cũng đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế. Đặc biệt là tập trung phân tích 5 chỉ tiêu về kinh tế được cảnh báo sẽ đạt thấp nếu không có sự chỉ đạo quyết liệt. Đồng chí cho rằng trong chỉ đạo điều hành vẫn còn nhiều điểm “nghẽn”. Vì vậy muốn thu hút nhà đầu tư chiến lược cần phải có nhiều cơ chế vượt trội. Tỉnh chậm điều chỉnh quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch có tính chuyên sâu, đồng bộ, liên kết; việc bổ sung quy hoạch và tầm nhìn dài hạn trong quy hoạch còn hạn chế. Ở một số nơi vẫn chưa vượt qua được lợi ích cục bộ, chưa khai thác hết nguồn đất đai, tài nguyên khoáng sản...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất với các nhiệm vụ đã đề cập trong các dự thảo Kết luận đồng thời nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ, giải pháp: Tiếp tục duy trì chất lượng tái cơ cấu nền nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Đối với các xã đã về đích sớm cần tập trung nâng cao chất lượng thu nhập đời sống của nhân dân; xây dựng xã đạt chuẩn trở thành làng quê nông thôn mới kiểu mẫu. Kiên trì vận động tháo gỡ, triển khai bằng được các dự án động lực. Nghiêm túc triển khai có hiệu quả các dự án trong điều kiện cắt giảm nguồn đầu tư công, vì vậy phải quản lý tốt hơn nguồn đầu tư để khai thác có hiệu quả. Kiên quyết xử lý các công trình có nguồn giải ngân chậm. Các ngành, các cấp phải có trách nhiệm thẩm định, tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai thực hiện các dự án. Quyết tâm năm 2019 phải triển khai cho được một số dự án động lực như nhiệt điện và cảng biển. Bên cạnh đó cần khai thác nguồn năng lượng từ điện gió, thủy điện quy mô lớn, gắn với bảo vệ môi trường và thủy lợi. Tỉnh ủy nhấn mạnh tập trung khắc phục điểm yếu trong điều chỉnh quy hoạch chuyên sâu, liên kết. Đặc biệt là đề ra các giải pháp mang tính khả thi cao để khai thác tiềm năng du lịch, góp phần thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh. Ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện để ủng hộ doanh nghiệp hoạt động và kiên quyết phê phán doanh nghiệp lợi dụng chính sách để trục lợi. Nghiêm túc thực hiện chủ trương không đánh đổi môi trường bằng kinh tế nên kiên quyết không chấp thuận đối với với các dự án có công nghệ lạc hậu. Lồng ghép phát triển kinh tế gắn với giữ vững quốc phòng-an ninh. Tiếp tục đảm bảo an ninh kinh tế với phòng chống tham nhũng.

Đối với công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị phải tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 18, 19 hội nghị Trung ương 6 và các Nghị quyết Trung ương 7 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII một cách liên tục, thường xuyên, trong đó cần sắp xếp lại đội ngũ cán bộ công chức một cách hợp lý gắn với tinh giản biên chế; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, sát hạch, thi tuyển cán bộ. Lựa chọn đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực để bố trí công việc; kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền. Tập trung rà soát, đánh giá, xem xét, quy hoạch, luân chuyển, tập trung đào tạo 2 khóa cán bộ nguồn về cao cấp chính trị và đào tạo cán bộ trẻ để có nguồn cán bộ lâu dài. Làm tốt hơn nữa công tác chính trị tư tưởng gắn với việc tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên.

Sau hội nghị, các địa phương, các ngành phải gấp rút triển khai các nhiệm vụ, giải pháp mà hội nghị đề ra, tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ, rà soát lại các chỉ tiêu, để kịp thời bổ sung các nhóm nhiệm vụ, giải pháp hữu hiệu để tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính trao bằng khen của BTVTU cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Dịp này BTV Tỉnh ủy đã tặng bằng khen cho 19 TCCSĐ có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và Chương trình hành động số 62 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV.

 

Hồng Hà

Tin mới nhất

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tiếp xã giao Tổ chức PUM Hà Lan(26/03/2019 5:51 SA)

Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 3(25/03/2019 10:41 CH)

Ra quân hưởng ứng sự kiện Giờ trái đất 2019(25/03/2019 3:45 CH)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tiếp và làm việc với Tập đoàn Tân Long(25/03/2019 1:37 CH)

Điểm tin hoạt động nổi bật của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần (18/3 - 24/3/2019) (25/03/2019 9:15 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính kiểm tra dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng...(25/03/2019 8:53 SA)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
738 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/