Cam Thanh đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới

Đăng ngày 10 - 07 - 2018
100%

(Web Quảng Trị) Xã Cam Thanh (huyện Cam Lộ) vừa tổ chức lễ đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới – xã điển hình văn hóa và phát động phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020.

Sau hơn 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay xã Cam Thanh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Bộ mặt NTM từng bước hiện đại, xây dựng cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý. Đồng thời gắn phát triển nông nghiệp với phát triển thương mại dịch vụ (TMDV), tiểu thủ công nghiệp; xây dựng đời sống văn hóa giàu bản sắc dân tộc; giữ vững an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH); nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Trong quá trình xây dựng NTM, xã Cam Thanh đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Bên cạnh đó, xã Cam Thanh còn tranh thủ tối đa mọi nguồn lực và lồng ghép các chương trình, dự án, tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM là 65.3 tỷ đồng. Từ nguồn vốn đó, xã Cam Thanh đã đầu tư xây dựng 15 km đường bê tông hóa; kiên cố hóa 20,3 km kênh mương thủy nông, đạt tỷ lệ 100%; xây mới và nâng cấp 6 Trung tâm học tập cộng đồng; đầu tư xây dựng các công trình sáng đường quê, hệ thống nước sạch đưa tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch đạt 100%. Tính đến cuối năm 2017, tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm xuống còn 27,4%; tỷ trọng TMDV tăng lên đạt 57,3%.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, xã Cam Thanh đã chú trọng dồn điền đổi thửa, đẩy mạnh phát triển trang trại, gia trại; hình thành các mô hình sản xuất gắn với ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, địa phương đã tập trung khai thác lợi thế các trục đường giao thông để phát triển TMDV và tiểu thủ công nghiệp. Chợ Ngã Tư Sòng được đầu tư xây dựng với quy mô lớn, trên địa bàn xã có hơn 200 hộ kinh doanh buôn bán tập trung tại các trục đường giao thông và chợ Ngã Tư Sòng, doanh thu hàng năm ước đạt trên 100 tỷ đồng. Năm 2017, xã Cam Thanh có mức thu nhập bình quân đầu người đạt 28,8 triệu đồng/người/ năm, tăng 11,2 triệu đồng so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 5%.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao có nhiều chuyển biến tích cực; sự nghiệp giáo dục, y tế, vấn đề giải quyết việc làm, công tác xóa đói giảm nghèo, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm. Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2017 là 98%; có 2/2 đơn vị trường học và 3/3 làng được công nhận đơn vị văn hóa, làng văn hóa. Các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư đúng mức, hiện nay tất cả các thôn đều có cổng chào thôn, 6/6 khu dân cư đều có Trung tâm học tập cộng đồng.

Công tác quốc phòng, an ninh được cũng cố, tình hình ANCT, TTATXH  luôn ổn định và giữ vững. Đồng thời xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Dịp này, UBND tỉnh đã trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM, tặng thưởng 1 công trình phúc lợi trị giá 300 triệu đồng cho xã Cam Thanh; huyện Cam Lộ tặng thưởng xã Cam Thanh 1 công trình phúc lợi trị giá 200 triệu đồng, trao danh hiệu xã điển hình văn hóa giai đoạn 2011 – 2017 và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM thời gian qua.

Tại buổi lễ, xã Cam Thanh đã phát động phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018 – 2020 và thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra.

 

Tin mới nhất

Quảng Trị có 104 xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự(15/03/2019 8:44 CH)

Doanh thu bình quân của hợp tác xã nông nghiệp ước đạt trên 874 triệu đồng(13/03/2019 6:49 CH)

Hiệu quả của việc tổ chức hội nghị trực tuyến ở Cam Lộ(10/03/2019 10:08 CH)

Vĩnh Linh: Ra quân hưởng ứng Tháng thanh niên Việt Nam 2019(07/03/2019 7:06 CH)

Trưng bày ảnh về phong tục, tín ngưỡng đồng bào Bru-Vân Kiều(07/03/2019 6:59 CH)

Quảng Trị: Tái định cư cho 576 hộ dân trên địa bàn(07/03/2019 2:19 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
737 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/