Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 37/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh

Đăng ngày 11 - 07 - 2018
100%

Ngày 11/7/2018, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 1569/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 37/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 – 2025 (nội dung Quyết định số 1569/QĐ-UBND đính kèm)

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Thông báo về việc tổ chức thi tuyển công chức, kỳ thi lần thứ 31 năm 2018(18/09/2018 2:53 CH)

Ban hành Đề án thí điểm thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng cơ quan Đài Phát thanh – Truyền hình...(17/09/2018 4:10 CH)

Công văn số 3895/UBND- VX v/v nghỉ lễ, tết năm 2019(07/09/2018 2:24 CH)

Quyết định V/v bổ sung chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh(31/08/2018 10:23 SA)

Thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị, trực thuộc Sở Y tế(31/08/2018 10:09 SA)

Sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các huyện, thị xã, thành phố vào Trung tâm Y tế...(31/08/2018 10:00 SA)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
645 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
https://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2018-7-9/LY-GIAI-TIEM-NANG-DAU-TU-CUA-VINHOMES-WEST-POINTnjw50n.aspx
http://www.svhttdl.bentre.gov.vn/Pages/Default.aspx