Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

Đăng ngày 11 - 07 - 2018
100%

Ngày 11/7/2018, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 1559/QĐ-UBND về việc công nhận xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong đạt chuẩn nông thôn mới 2017. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký (nội dung Quyết định số 1559/QĐ-UBND đính kèm).

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Tăng cường công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và quản lý các khu cách ly kiểm dịch...(11/07/2018 4:36 CH)

Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 37/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh (11/07/2018 3:14 CH)

Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017(11/07/2018 2:50 CH)

Triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt(09/07/2018 8:35 SA)

Tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã 2012(09/07/2018 8:20 SA)

Ban hành Đơn giá đo đạc bản đồ; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính,...(06/07/2018 8:56 SA)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
593 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://dostquangtri.gov.vn/Home/Thongbao?details=177&CongID=1&Ngonngu=1
https://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2018-7-9/LY-GIAI-TIEM-NANG-DAU-TU-CUA-VINHOMES-WEST-POINTnjw50n.aspx
https://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2018-7-4/Hoi-cho-Cong-Thuong-khu-vuc-mien-Trung--Tay-Nguyen528i6l.aspx