Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Trị 2018

Đăng ngày 11 - 07 - 2018
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 11/7/2018, tại Thành phố Đông Hà, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Trị năm 2018 với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”.

 Dự lễ khai mạc về phía Quân khu 4 có Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Tư lệnh Quân khu 4, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu;

Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Trị có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng BCĐ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh;  Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành, lực lượng vũ trang trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng khẳng định: Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang của tỉnh luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nhất quán quan điểm phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Chính vì vậy, xây dựng khu vực phòng thủ và diễn tập khu vực phòng thủ được tỉnh xác định là nhiệm vụ hết sức quan trọng, luôn được quan tâm đầu tư công sức, trí tuệ và nguồn lực để đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Trị năm 2018 được tổ chức là bước cụ thể hóa nhiệm vụ quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI, các Nghị quyết chuyên đề của Trung ương về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc và xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tỉnh nhà trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh.

Để cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018 diễn ra đúng ý định và mục đích yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đề nghị các lực lượng tham gia diễn tập phải nhận thức đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần tập trung tối đa về trí tuệ, lực lượng, phương tiện, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm và tính chủ động sáng tạo, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ, chấp hành nghiêm ý định, nội dung, các trình tự, quy định trong Diễn tập “QT 18”. Gắn lý luận tác chiến khu vực phòng thủ với đặc điểm, điều kiện thực tế của ngành, địa phương để vận dụng linh hoạt, hiệu quả và giải quyết các tình huống diễn tập.

Trong thực hành diễn tập phải có phương pháp điều hành khoa học, nội dung sát thực tế và ý định chỉ đạo của cấp trên. Vận dụng linh hoạt, sát thực tế yêu cầu của nhiệm vụ tác chiến và tình hình thực tiễn của địa phương, thể hiện rõ nét vai trò và cơ chế lãnh đạo của cấp ủy đảng, khả năng điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu nòng cốt của lực lượng quân sự, công an. Quá trình vận hành cơ chế và các hoạt động thực binh phải đúng theo nội dung, kế hoạch đề ra. Thực hiện tốt các nguyên tắc, quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị cả nước, trong và sau diễn tập. Làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về ý nghĩa, kết quả của cuộc diễn tập để nhân dân tin tưởng thêm vào sức mạnh của Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, coi đây là dịp giáo dục quốc phòng thiết thực nhất, trực quan nhất để nâng cao tinh thần cảnh giác của nhân dân trước những âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Qúa trình diễn tập phải đảm bảo mọi hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quản lý kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh diễn ra bình thường, không để ảnh hưởng đến các hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị và lao động, sản xuất, kinh doanh của nhân dân.

 

Tin mới nhất

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tiếp xã giao Tổ chức PUM Hà Lan(26/03/2019 5:51 SA)

Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 3(25/03/2019 10:41 CH)

Ra quân hưởng ứng sự kiện Giờ trái đất 2019(25/03/2019 3:45 CH)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tiếp và làm việc với Tập đoàn Tân Long(25/03/2019 1:37 CH)

Điểm tin hoạt động nổi bật của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần (18/3 - 24/3/2019) (25/03/2019 9:15 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính kiểm tra dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng...(25/03/2019 8:53 SA)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
738 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/