Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phụ nữ cho cán bộ hội cơ sở 2018

Đăng ngày 04 - 07 - 2018
100%

(Web Quảng Trị) Sáng 4/7/2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức khóa tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phụ nữ cho cán bộ hội cơ sở 2018 cho hơn 140 cán bộ hội LHPN xã, phường, thị trấn.

Đây là một trong những nội dung trong chương trình công tác năm 2018 của Ban Chấp hành hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng triển khai thực hiện đạt các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đại biểu hội phụ nữ các cấp đề ra.

Trong thời gian 3 ngày, cán hộ hội phụ nữ sẽ được phổ biến triển khai Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; trao đổi các thông tin liên quan đến an ninh mạng, an ninh tôn giáo; Hướng dẫn triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, xây dựng nông thôn mới; trao đổi chia sẻ một số vấn đề về hội viên, hội phí, hướng dẫn nhập số liệu hội viên, trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội; những điểm mới trong công tác thi đua khen thưởng nhiệm kỳ 2016; phương pháp công tác kiểm tra giám sát hoạt động ủy thác, một số chính sách tín dụng mới trong cho vay ủy thác, giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trong hoạt động ủy thác; Luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em…

 

Tin mới nhất

Hội thi “Tuổi trẻ với công tác phòng, chống mại dâm, ma túy, HIV/AIDS”(06/12/2018 3:13 CH)

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII(06/12/2018 11:09 SA)

Tập huấn về công tác quản trị sản xuất và quản lý phân xưởng(01/12/2018 1:14 CH)

Cụm thi đua Liên đoàn Lao động các tỉnh Bắc Trung bộ triển khai nhiệm vụ 2019(30/11/2018 11:27 CH)

Hội thảo lấy ý kiến các giải pháp tham gia giám sát về thay đổi rừng của cộng đồng địa phương(28/11/2018 9:05 SA)

Tổng kết công tác xây dựng và phát triển quỹ khuyến học tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2008-2018(22/11/2018 2:35 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
705 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
https://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2018-7-9/LY-GIAI-TIEM-NANG-DAU-TU-CUA-VINHOMES-WEST-POINTnjw50n.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://xml20.quangtri.gov.vn/xml_snv/VBDI/797_CV_DI_2018.pdf