6 tháng đầu năm, sản lượng khai thác thủy sản đạt trên 13.600 tấn

Đăng ngày 05 - 07 - 2018
100%

(Web Quảng Trị) Từ đầu năm đến nay, ngành nông nghiệp tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại ngành thủy sản và triển khai mạnh mẽ các chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP và Quyết định 48/2010/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ, góp phần nâng cao sản lượng khai thác thủy sản.

Những chuyển biển xa đem lại nguồn hải sản dồi dào cho ngư dân

Với thời tiết thuận lợi, môi trường biển cơ bản được phục hồi nên khai thác thủy sản tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước. Báo cáo từ ngành nông nghiệp cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2018, đã có 162 chuyến biển của ngư dân tham gia khai thác ở vùng biển xa; sản lượng thủy sản đạt 13.676 tấn, trong đó sản lượng khai thác đạt 10.394 tấn thủy sản. Sản lượng thủy sản thu được chủ yếu từ đánh bắt xa bờ với các nghề lưới rê, lưới chụp và lưới vây.

Để hoàn thành mục tiêu tổng sản lượng thủy sản đạt 32.000 tấn trong năm 2018, trong thời gian tới ngành nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xây dựng tổ, đội hợp tác sản xuất trên biển. Phát triển hoạt động khai thác hải sản xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo và tuyên truyền Luật Thủy sản sửa đổi năm 2017. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đăng ký, đăng kiểm tàu cá trên địa bàn tỉnh. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, giám sát ngư trường và xử lý kịp thời các vi phạm trong khai thác thủy sản, nhất là trên biển, trên sông và vùng nội đồng...

Hồng Hà

Tin mới nhất

Tọa đàm kỷ niệm Ngày Quốc tế Người khuyết tật 3/12 (1992 – 2018)(04/12/2018 7:57 SA)

Triển khai Luật Trẻ em; cơ chế phối hợp trong công tác bảo vệ trẻ em và phòng ngừa kết hôn sớm (01/12/2018 2:47 CH)

Hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới công tác quản lý và dạy học(01/12/2018 2:38 CH)

Điểm giao dịch lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng đầu tiên tại Quảng Trị(26/11/2018 8:47 SA)

Tập huấn công tác truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2018(24/11/2018 2:55 CH)

Hội thảo Quản lý bệnh lùn sọc đen và công tác bảo vệ thực vật giai đoạn đầu vụ đông xuân 2018 – 2019(24/11/2018 2:32 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
705 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
https://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2018-7-9/LY-GIAI-TIEM-NANG-DAU-TU-CUA-VINHOMES-WEST-POINTnjw50n.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://xml20.quangtri.gov.vn/xml_snv/VBDI/797_CV_DI_2018.pdf