Hải Hòa đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới

Đăng ngày 08 - 07 - 2018
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 8/7/2018, xã Hải Hòa (huyện Hải Lăng) tổ chức lễ đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới – xã điển hình văn hóa và phát động phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020.

Với đặc thù là xã nông nghiệp có xuất phát điểm thấp nhưng đến cuối năm 2017, Hải Hòa đã nỗ lực đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM). Nổi bật lên trong các tiêu chí, đó là Xã Hải Hòa rất chú trọng đến tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nhiều mô hình kinh tế mới có hiệu quả; chăm lo đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nâng tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt trên 40%. Toàn xã có 55 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; 182 cơ sở thương mại, dịch vụ đã giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 300 lao động. Công tác xóa đói giảm nghèo được xã Hải Hòa đặc biệt quan tâm và đến nay tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 3,19%; thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 31,4 triệu đồng/người/năm.

Việc xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu và công tác chỉnh trang nông thôn được xã Hải Hòa quan tâm, đầu tư đem lại hiệu quả cao. Đến nay, 100% đường trục thôn, xóm được bê tông hóa; điện, đường, trường, trạm đã khang trang hơn; 100% người dân được sử dụng nước sạch. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn là 72,4 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp  28,5 tỷ đồng, chiếm 40% tổng vốn.

Xã Hải Hòa đã xây dựng được hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và làm tốt công tác quốc phòng, an ninh. Các mô hình phòng, chống tội phạm đều phát huy được hiệu quả như mô hình: “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”; “Chi đoàn không có tội phạm”. Bên cạnh đó, công tác giáo dục pháp luật luôn được địa phương quan tâm góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Dịp này, UBND tỉnh đã trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM, tặng thưởng 1 công trình phúc lợi trị giá 300 triệu đồng cho xã Hải Hòa; huyện Hải Lăng và xã Hải Hòa khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM thời gian qua.

Tại buổi lễ, xã Hải Hòa đã phát động phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018 – 2020.  

Tin mới nhất

Quảng Trị có 104 xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự(15/03/2019 8:44 CH)

Doanh thu bình quân của hợp tác xã nông nghiệp ước đạt trên 874 triệu đồng(13/03/2019 6:49 CH)

Hiệu quả của việc tổ chức hội nghị trực tuyến ở Cam Lộ(10/03/2019 10:08 CH)

Vĩnh Linh: Ra quân hưởng ứng Tháng thanh niên Việt Nam 2019(07/03/2019 7:06 CH)

Trưng bày ảnh về phong tục, tín ngưỡng đồng bào Bru-Vân Kiều(07/03/2019 6:59 CH)

Quảng Trị: Tái định cư cho 576 hộ dân trên địa bàn(07/03/2019 2:19 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
737 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/