Khai mạc hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14

Đăng ngày 09 - 07 - 2018
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 9/7/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 để thảo luận, quyết định về một số nội dung quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI; đại diện các vụ địa phương tại Đà Nẵng; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã.

Tại hội nghị lần này sẽ thảo luận, xem xét, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI từ đầu nhiệm kỳ đến nay; gắn với sơ kết thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; bàn và cho ý kiến về tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2018; ngoài 2 nội dung quan trọng trên, hội nghị sẽ tập trung đánh giá về việc thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI “về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”; sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động 64-CTHĐ/TU ngày 13/5/2013 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI “về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện dại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” và tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 62-CTHĐ/TU ngày 30/7/2008 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa X “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng khẳng định: Sau gần 3 năm (9/2015-7/2018) thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt và sáng tạo, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng trực thuộc Tỉnh ủy đã triển khai, thực hiện tạo bước khởi động mới trong toàn hệ thống chính trị và đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế- xã hội vẫn còn nhiều mặt hạn chế.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, dự thảo Kết luận đánh giá tình hình nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI của BTV Tỉnh ủy trình và đối chiếu với tình hình thực tế của đất nước, của tỉnh cũng như các ngành, lĩnh vực, địa bàn nơi công tác để thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan toàn diện tình hình của tỉnh trong nửa đầu nhiệm kỳ và định hướng nhiệm vụ cho những năm tiếp theo. Chỉ rõ những kết quả, thành tích nổi bật đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại…nhất là những yếu tố tích cực mới xuất hiện, những vấn đề nổi cộm mới phát sinh.

Trong đó cần đối chiếu với mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết xây dựng phát triển Khu Kinh tế Đông Nam; Nghị quyết đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Nghị quyết tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới…đặc biệt cần chỉ rõ nguyên nhân, hạn chế, nhất là 5 chỉ tiêu quan trọng có khả năng đạt thấp như dự báo của UBND tỉnh (gồm: chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh bình quân hàng năm; chỉ tiêu về cơ cấu ngành kinh tế; chỉ tiêu về bình quân đầu người; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và tổng vốn đầu tư toàn xã hội).

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy, hội nghị đã nghe đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính đã trình bày dự thảo Kết luận tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020; nghe đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Thức báo cáo dự thảo kết luận kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Chiều nay, hội nghị sẽ nghe đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW về nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Hội nghị cũng giành thời gian để các đại biểu thảo luận về các nội dung nói trên và dự kiến sẽ bế mạc vào ngày 10/7/2018.

Hồng Hà

 

 

Tin mới nhất

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tiếp và làm việc với Tập đoàn Tân Long(25/03/2019 1:37 CH)

Điểm tin hoạt động nổi bật của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần (18/3 - 24/3/2019) (25/03/2019 9:15 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính kiểm tra dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng...(25/03/2019 8:53 SA)

Hội thảo hưởng ứng “Ngày khí tượng thế giới” và “Chiến dịch Giờ Trái đất”(23/03/2019 9:20 SA)

Khối các Ban, Chi cục thuộc Sở ký kết giao ước thi đua, khen thưởng năm 2019(23/03/2019 8:14 SA)

Trao giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị” năm 2018(22/03/2019 11:30 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
737 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/