Hội thảo về nghiên cứu và ứng dụng các chế phẩm sinh học

Đăng ngày 03 - 08 - 2018
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 3/8/2018, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo về nghiên cứu và ứng dụng các chế phẩm sinh học trên địa bàn.

Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống trên địa bàn tỉnh trong những năm qua tích cực triển khai và có hiệu quả thiết thực trong các lĩnh vực như: nông nghiệp, thủy sản, y tế, môi trường… Qua đó, khẳng định vai trò quan trọng của công nghệ sinh học. Nhận thức về tầm quan trọng của công nghệ sinh học, Tỉnh ủy Quảng Trị đã có Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 1/8/2006 về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Trong thời gian qua, việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học trên địa bàn đã được các cấp, các ngành, các cơ sở sản xuất chú trọng thông qua việc ban hành các chính sách triển khai các đề tài, dự án, nghiên cứu, ứng dụng trên nhiều lĩnh vực với sự tham gia của các nhà khoa học, các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Ngành Khoa học và công nghệ tỉnh đã hỗ trợ cho các đơn vị chức năng tổ chức nghiên cứu và đưa ra thị trường các chế phẩm sinh học, hỗ trợ quá trình xử lý phế phẩm nông nghiệp, sản xuất phân hữu cơ vi sinh và xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tỉnh tiếp nhận kết quả nghiên cứu của các trường đại học, các doanh nghiệp, sử dụng các chế phẩm, xây dựng các mô hình sản xuất, chăn nuôi theo hướng an toàn, xử lý các loại dịch bệnh… Nhờ vậy, đã góp phần làm tăng năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi, giảm chi phí sản xuất cho người nông dân. Đặc biệt tạo ra sản phẩm sạch, có chất lượng, bảo vệ sức khỏe cho con người và không gây ô nhiễm môi trường sinh thái.

Tuy nhiên, hoạt động ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất trên địa bàn vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế như: Khó tiếp cận các chính sách khuyến khích hỗ trợ của tỉnh và của trung ương; các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật giúp nông dân thay đổi tập quán sản xuất nông nghiệp chưa đáp ứng được nhu cầu so với thực tế… Do đó, hội thảo nhằm tập hợp sự đóng góp ý kiến của các ngành, các cấp, các đơn vị về sự phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong thực tiễn sao cho đạt kết quả cao nhất.  

Tại hội thảo đã giới thiệu một số chế phẩm sinh học đã được thương mại hóa và ứng dụng thành công. Đồng thời, chứng kiến việc ký kết biên bản ghi nhớ về chuyển giao công nghệ giữa đơn vị nghiên cứu chế phẩm là Công ty cổ phần Công nghệ sinh học- phân bón Fitohoocmon Hà Nội và đơn vị sử dụng chế phẩm là Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị.

Hồng Hà 

                                                                                                                                     

 

 

Tin mới nhất

Quảng Trị: Đánh giá 2 năm hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai(17/08/2018 2:41 CH)

Tập huấn sổ tay hướng dẫn "Hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...(14/08/2018 3:48 CH)

Tập huấn nghiệp vụ công tác lập kế hoạch đầu tư trên hệ thống thông tin về giám sát đánh giá đầu...(10/08/2018 3:19 CH)

Đánh giá kết quả hợp tác quản lý kỹ thuật và kinh doanh mua bán điện Việt Nam - Lào(09/08/2018 8:13 SA)

Hội thảo thực trạng, giải pháp về giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số và hộ chính...(09/08/2018 6:48 SA)

Hội thảo về nghiên cứu và ứng dụng các chế phẩm sinh học(03/08/2018 2:56 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
612 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
https://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2018-7-9/LY-GIAI-TIEM-NANG-DAU-TU-CUA-VINHOMES-WEST-POINTnjw50n.aspx
http://www.svhttdl.bentre.gov.vn/Pages/Default.aspx