Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Xã hội học tập tỉnh

Đăng ngày 08 - 08 - 2018
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 8/8/2018, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập (XHHT) tỉnh tổ chức cuộc họp để đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập” giai đoạn 2012 – 2020 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Mai Thức, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Sau 5 năm thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2012 - 2020”, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh trong việc xây dựng XHHT ngày càng được nâng cao. Quá trình triển khai đề án có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, tổ chức, đặc biệt là Hội Khuyến học các cấp với ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh. Các đề án thành phần về công tác xóa mù chữ đến năm 2020; dạy nghề cho lao động nông thôn; đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020... được các cấp, ngành tập trung triển khai và đạt nhiều kết quả.

Hiện nay, toàn tỉnh có 141 Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) cấp xã, phường và 953 TTHTCĐ thôn, bản. Trong 5 năm qua, các TTHTCĐ đã tổ chức 2.760 lớp tập huấn dạy nghề cho lao động thu hút 142.731 lượt người tham gia. Toàn tỉnh đã xây dựng được 9 Trung tâm Giáo dục dạy nghề - Giáo dục thường xuyên, 1 Phân hiệu Đại học Huế, 1 Trường Cao đẳng Y tế, 1 Trường Cao đẳng Sư phạm, 8 Trường Trung cấp và hàng trăm trường học thuộc các bậc. Các trung tâm và trường học này đều hoạt động tốt, góp phần đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng nhu cầu đào tạo nghề cho người lao động và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Trong 5 năm qua, Ban chỉ đạo xây dựng XHHT đã phối hợp với các đơn vị tổ chức 4 đợt tập huấn về xây dựng XHHT thu hút 2.082 lượt người tham gia; có 100% cán bộ quản lý, giáo viên các trung tâm được tập huấn nghiệp vụ điều tra, khảo sát chuyên đề về xây dựng XHHT. Đồng thời tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo chuyên đề về “Quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản về Học tập suốt đời – Xây dựng xã hội học tập”. Qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng XHHT trên địa bàn. Năm học 2016-2017 có 141 TTHTCĐ được xếp loại, trong đó có 38 TTHTCĐ đạt loại tốt, 64 TTHTCĐ đạt loại khá, 37 TTHTCĐ đạt loại trung bình. Việc đăng ký mô hình “Gia đình học tập” đạt tỷ lệ 57,2%; mô hình “Dòng họ học tập” đạt tỷ lệ 55,8%; mô hình “Cộng đồng học tập cấp cơ sở” đạt tỷ lệ 72,7%; mô hình “Đơn vị học tập cấp cơ sở” đạt 67,7%. Kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức độ 3; phổ cập giáo dục THCS đạt mức độ 1.

Tại cuộc họp cũng đã thông qua Quy chế hoạt động của BCĐ XDXHHT giai đoạn  2012 – 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Thức đã khẳng định những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện đề án Xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2012 – 2020 đồng thời thắng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện đề án. Thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan cần tăng cường công tác phối hợp, chủ động xây dựng kế hoạch để thực hiện tốt các Đề án, Quyết định, Kế hoạch của TƯ, của tỉnh về xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động tổng kết, lập báo cáo kết quả hoạt động để Ban chỉ đạo xây dựng XHHT có cơ sở đánh giá toàn diện hơn quá trình xây dựng xã hội học tập hàng năm; tăng cường giám sát, phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của các TTHTCĐ, nhất là ở các tuyến cấp xã; các thành viên trong BCĐ xây dựng XHHT tỉnh cần chủ động tham mưu các giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót để thực hiện Đề án đạt hiệu quả tốt nhất.

Hồng Hà

 

Tin mới nhất

Hội nghị liên tịch phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019(23/01/2019 5:20 SA)

Tập huấn nghiệp vụ và CNTT cấp tỉnh tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019(23/01/2019 4:56 SA)

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu...(22/01/2019 9:20 CH)

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và làm việc với tỉnh Quảng Trị(22/01/2019 8:58 CH)

“Xuân biên giới - Tết nghĩa tình” năm 2019(22/01/2019 8:32 CH)

Gặp mặt các tổ chức, cá nhân nước ngoài đang công tác tại Quảng Trị(22/01/2019 8:26 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
720 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
https://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2018-7-9/LY-GIAI-TIEM-NANG-DAU-TU-CUA-VINHOMES-WEST-POINTnjw50n.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/