Phê duyệt danh mục tài liệu thi tuyển công chức lần thứ 31: môn kiến thức chung, môn nghiệp vụ chuyên ngành và Tin học, Ngoại ngữ

Đăng ngày 08 - 08 - 2018
100%

Ngày 7/8 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1804/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục tài liệu thi tuyển công chức lần thứ 31: Môn kiến thức chung, môn nghiệp vụ chuyên ngành và Tin học, Ngoại ngữ. UBND tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp với các Sở, Ban, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn ôn thi theo quy định (nội dung Quyết định đính kèm).

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Công văn về việc thực hiện công tác quản lý tài nguyên khoáng sản(18/10/2018 9:17 SA)

Quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Golf Quảng Trị thuê đất để thực hiện dự án: Sân tập Golf...(18/10/2018 9:07 SA)

Công văn về việc tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị(18/10/2018 8:51 SA)

Quyết định phân bổ gạo cho học sinh ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, học kỳ I, năm học...(11/10/2018 10:38 SA)

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa,...(10/10/2018 11:02 SA)

Kế hoạch phòng, chống mù lòa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2020 và tầm nhìn đến năm...(09/10/2018 4:03 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
663 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
https://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2018-7-9/LY-GIAI-TIEM-NANG-DAU-TU-CUA-VINHOMES-WEST-POINTnjw50n.aspx
http://www.svhttdl.bentre.gov.vn/Pages/Default.aspx