Phê duyệt danh mục tài liệu thi tuyển công chức lần thứ 31: môn kiến thức chung, môn nghiệp vụ chuyên ngành và Tin học, Ngoại ngữ

Đăng ngày 08 - 08 - 2018
100%

Ngày 7/8 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1804/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục tài liệu thi tuyển công chức lần thứ 31: Môn kiến thức chung, môn nghiệp vụ chuyên ngành và Tin học, Ngoại ngữ. UBND tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp với các Sở, Ban, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn ôn thi theo quy định (nội dung Quyết định đính kèm).

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Tăng cường công tác quản lý khai thác thủy sản, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động...(14/08/2018 10:34 SA)

Sao y Thông báo số 3601/TB-BNV của Bộ Nội vụ ngày 01/8/2018 v/v thi tuyển một số chức danh lãnh...(08/08/2018 4:47 CH)

Phê duyệt danh mục tài liệu thi tuyển công chức lần thứ 31: môn kiến thức chung, môn nghiệp vụ...(08/08/2018 9:35 SA)

Ban hành Đề án: Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn...(02/08/2018 3:09 CH)

Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ...(30/07/2018 8:11 SA)

Thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp đồng giữa các địa...(26/07/2018 2:06 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
612 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
https://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2018-7-9/LY-GIAI-TIEM-NANG-DAU-TU-CUA-VINHOMES-WEST-POINTnjw50n.aspx
http://www.svhttdl.bentre.gov.vn/Pages/Default.aspx