Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc với Sở Giáo dục- Thể thao tỉnh Savannakhet, Lào

Đăng ngày 10 - 01 - 2019
100%

(Web Quảng Trị) Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị vừa có buổi làm việc với Sở Giáo dục- Thể thao tỉnh Savannakhet, Lào với mục đích tăng cường và mở rộng mối quan hệ hợp tác về giáo dục và đào tạo giữa 2 sở.

Tại buổi làm việc, 2 bên đã thông báo cho nhau một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế- xã hội của 2 tỉnh trong năm 2018; đồng thời trao đổi một số vấn đề cơ bản về các nội dung đã ký kết trong biên bản ghi nhớ; trên cơ sở đó bàn bạc và thống nhất một số nội dung trọng tâm sẽ hợp tác về giáo dục đào tạo giữa 2 sở trong thời gian tới. Trong đó có nội dung trao đổi, tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên về đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào quản lý và giảng dạy. Phối hợp, tổ chức các hội thảo khoa học để trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế…

Phía Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã giới thiệu những kết quả nổi bật đã đạt được trong việc triển khai, ứng dụng CNTT vào công tác quản lý và dạy học. Cụ thể, trong công tác quản lý, ngành đã ứng dụng CNTT vào cổng thông tin điện tử, hệ thống cơ sở dữ liệu ngành, trường học kết nối và các ứng dụng tích hợp trên cổng thông tin. Trong dạy học, CNTT được ứng dụng ở mô hình dạy học; hệ thống phần mềm quản lý ngân hàng đề thi hỗ trợ kiểm tra, đánh giá; hệ thống hỗ trợ dạy- học trực tuyến và ứng dụng CNTT trong các thí nghiệm và soạn giảng. Phía Sở Giáo dục- Thể thao tỉnh Savannakhet cũng đã giới thiệu những điểm mạnh, kết quả nổi bật của đơn vị đạt được trong thời gian qua. Trong khuôn khổ buổi làm việc, 2 bên cũng trao đổi, thống nhất một số nội dung hợp tác trong thời gian tới.

          Hồng Hà

Tin mới nhất

Hội nghị liên tịch phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019(23/01/2019 5:20 SA)

Tập huấn nghiệp vụ và CNTT cấp tỉnh tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019(23/01/2019 4:56 SA)

Đối thoại công tác xuất khẩu lao động với doanh nghiệp(19/01/2019 11:30 CH)

Sở Nông nghiệp và PTNT gặp mặt các cơ quan báo chí, truyền thông(19/01/2019 1:18 CH)

Tổng kết một năm thực hiện sáng kiến Dân chấm điểm M.Score trong lĩnh vực một cửa(19/01/2019 7:02 SA)

Đánh giá công tác thực thi lâm luật trong quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản(17/01/2019 9:03 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
720 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
https://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2018-7-9/LY-GIAI-TIEM-NANG-DAU-TU-CUA-VINHOMES-WEST-POINTnjw50n.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/