Đánh giá công tác thực thi lâm luật trong quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Đăng ngày 17 - 01 - 2019
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 17/1/2019, Ban quản lý dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ tại Việt Nam giai đoạn 2” tổ chức hội thảo đánh giá công tác thực thi lâm luật trong quản lý, bảo vệ sừng và quản lý lâm sản.

Năm 2018, lực lượng Kiểm lâm đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản. Cụ thể đã thực hiện tốt việc chuyển đổi quy hoạch ba loại rừng, tiếp nhận 12 hồ sơ xin chuyển đổi rừng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác, trong đó có 3 dự án đã hoàn thành các thủ tục pháp lý được UBND tỉnh phê duyệt với tổng diện tích chuyển đổi 24,63 ha.

Tổ chức theo dõi cập nhật diễn biến rừng với diện tích biến động là hơn 17.833 ha trong năm 2018, đẩy mạnh giao rừng cho người dân bảo vệ và hưởng lợi với hơn 2.147 ha/kế hoạch giao 912 ha. Công tác bảo vệ rừng được thực hiện có hiệu quả với việc tham mưu xây dựng phương án bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, kịp thời phát hiện huy động lực lượng chữa cháy rừng, hạn chế tối đa thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Công tác đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản được thực hiện quyết liệt, tổ chức lực lượng kiểm tra, kiểm soát các vùng trọng điểm xảy ra vi phạm. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ vi phạm khai thác rừng, mua bán, vận chuyển trái phép lâm sản với kết quả bắt giữ và lập biên bản vi phạm hành chính 285 vụ, xử phạt và tham mưu cấp có thẩm quyền xử phạt hành chính 275 vụ. Tổ chức thả về môi trường tự nhiên 59 cá thể động vật hoang dã, chuyển giao cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã 15 cá thể là tang vật trong các vụ vi phạm…

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi xâm hại rừng, trong năm 2019 Chi cục Kiểm lâm tỉnh tiếp tục triển khai nhiều biện pháp, trong đó chú trọng tăng cường công tác đấu tranh ngăn chặn cách hành vi xâm hại rừng, đặc biệt đối với các địa bàn có rừng tự nhiên. Tập trung chỉ đạo công tác trồng rừng trên địa bàn tỉnh đạt 6.000 ha/năm, góp phần duy trì ổn định độ che phủ rừng 50% theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Tin mới nhất

Quảng Trị: Vận động được 15 dự án phi chính phủ nước ngoài trong 6 tháng đầu năm(18/07/2019 2:40 CH)

Chung kết cuộc thi Chinh phục năm học 2018 - 2019(14/07/2019 8:30 CH)

Sở NN&PTNT triển khai kế hoạch chống khai thác thủy sản bất hợp pháp(12/07/2019 2:27 CH)

Hội nghị triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm(11/07/2019 3:16 CH)

Ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt(06/07/2019 7:11 SA)

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Công ty TNHH MTV Hợp Thịnh(03/07/2019 3:24 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
826 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/