Tổng kết một năm thực hiện sáng kiến Dân chấm điểm M.Score trong lĩnh vực một cửa

Đăng ngày 19 - 01 - 2019
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 18/1, Ban quản lý dự án Dân chấm điểm M.Score tổ chức hội nghị đánh giá Sáng kiến Dân chấm điểm M.Score trên lĩnh vực một cửa năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Ngày 7/5/2018 Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 103/NQ-HĐND về duy trì sáng kiến Dân chấm điểm M. Score tại 9 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, giai đoạn 2018-2020. Sau khi ban hành nghị quyết, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành quyết định về bố trí kinh phí cho Văn phòng HĐND tỉnh thực hiện.

Nhìn chung, năm 2018 việc giải quyết hồ sơ của người dân tiếp tục được quan tâm, bố trí công việc hợp lý, giải quyết hồ sơ khoa học, đảm bảo thời gian hẹn trả đúng quy định. Cán bộ công chức của các Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã có nhiều cố gắng trong giao tiếp, hướng dẫn, đôn đốc việc giải quyết hồ sơ cho người dân.

Theo số liệu báo cáo, chỉ số về thái độ phục vụ của cán bộ khi người dân đến giải quyết thủ tục đã có nhiều cải thiện so với những năm trước đây.

Về phỏng vấn qua điện thoại, đơn vị khảo sát độc lập đã thực hiện 11 vòng khảo sát, tiếp cận phỏng vấn được 3.575 người dân đã hoàn thành hồ sơ, trong đó tỉ lệ cuộc gọi thành công đạt 98,2%. Chỉ số trung bình đối với nội dung thái độ phục vụ của cán bộ, chất lượng hướng dẫn người dân làm thủ tục đạt mức 8,2 điểm trên thang 9 điểm. Về chỉ số tỉ lệ người dân bị hẹn lại trong quá trình giải quyết hồ sơ giảm đáng kể so với khi mới triển khai sáng kiến như: Chỉ số nộp tiền không có phiếu thu có nhiều tín hiệu tích cực khi tỉ lệ chỉ chiếm 1%, thậm chí có tháng xuống 0%. 

Về khảo sát qua máy tính bảng, có 2.245 lượt đánh giá, với tỉ lệ đánh giá hài lòng đạt tỉ lệ 92,3%, trong đó yếu tố khiến người dân hài lòng cao là thời gian xử lý hồ sơ đúng hẹn, thái độ của cán bộ niềm nở, nhiệt tình, tác phong chuyên nghiệp, hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng, quy trình nhận hồ sơ nhanh, hợp lí.

Hoạt động đường dây nóng 18008081 đã tiếp nhận 11 cuộc điện thoại hữu ích để phản ánh những mặt chưa được khi người dân đến làm thủ tục tại bộ phận một cửa cấp huyện. Qua đó, Thường trực HĐND tỉnh đã gửi các văn bản đến các địa phương có phản ánh đôn đốc, chỉ đạo thực hiện.

Bên cạnh khẳng định những kết quả đạt được, hội nghị cũng đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện sáng kiến Dân chấm điểm M.Score trong lĩnh vực một cửa đồng xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019.

Theo đó, năm 2019, Ban Quản lý  dự án M.Score tiếp tục triển khai nhiệm vụ đối với các Văn phòng 1 cửa cấp huyện trong công tác CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thông qua giải quyết tốt các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, triển khai cài đặt phần mềm trên máy điện thoại di động người dân. Nghiêm túc thực hiện các quy chế, quy định về công tác một cửa, nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương trong giải quyết nhiệm vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức tận tình, chu đáo, tư vấn, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp trong giải quyết quy trình, thủ tục hành chính. Tiếp tục xử lý những hạn chế trong thực hiện hệ thống Một cửa điện tử cấp huyện. Duy trì và mở rộng truyền thông để người dân biết, nắm rõ hơn và tham gia tích cực vào hoạt động đánh giá, khảo sát sáng kiến, đặc biệt là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đề nghị UBND các huyện chỉ đạo các Văn phòng một cửa kiểm tra, xác minh đối với các trường hợp nộp tiền nhưng không có phiếu thu, góp phần đảm bảo tính minh bạch, ngăn chặn các hành vi tiêu cực trong giao dịch tại bộ phận một cửa.

Hồng Hà

 

Tin mới nhất

Quảng Trị: Vận động được 15 dự án phi chính phủ nước ngoài trong 6 tháng đầu năm(18/07/2019 2:40 CH)

Chung kết cuộc thi Chinh phục năm học 2018 - 2019(14/07/2019 8:30 CH)

Sở NN&PTNT triển khai kế hoạch chống khai thác thủy sản bất hợp pháp(12/07/2019 2:27 CH)

Hội nghị triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm(11/07/2019 3:16 CH)

Ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt(06/07/2019 7:11 SA)

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Công ty TNHH MTV Hợp Thịnh(03/07/2019 3:24 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
826 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/