Hội nghị liên tịch phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019

Đăng ngày 23 - 01 - 2019
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 22/1, Bộ CHQS, các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị liên tịch phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019.

Năm 2018, Bộ CHQS tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương đã phát huy truyền thống đoàn kết, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; trong đó đáng chú ý là phối hợp tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; công tác tuyên giáo, dân vận, chính sách xã hội, hậu phương quân đội; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân tiếp tục được củng cố, tăng cường; chất lượng tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh được nâng lên; kịp thời xử lý các tình huống xảy ta trên địa bàn, góp phần giữ vững ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội các địa phương. 

Năm 2019, Bộ CHQS tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Quảng Trị tiếp tục phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Phối hợp nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cực đoan, không để bị động bất ngờ. Làm tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên thực sự vững mạnh; phối hợp thực tốt nhiệm vụ chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Triệu Phong và huyện đảo Cồn Cỏ, diễn tập phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn của thành phố Đông Hà bảo đảm tuyệt đối an toàn; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện.

Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2019.

Hồng Hà

Tin mới nhất

Quảng Trị: Vận động được 15 dự án phi chính phủ nước ngoài trong 6 tháng đầu năm(18/07/2019 2:40 CH)

Chung kết cuộc thi Chinh phục năm học 2018 - 2019(14/07/2019 8:30 CH)

Sở NN&PTNT triển khai kế hoạch chống khai thác thủy sản bất hợp pháp(12/07/2019 2:27 CH)

Hội nghị triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm(11/07/2019 3:16 CH)

Ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt(06/07/2019 7:11 SA)

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Công ty TNHH MTV Hợp Thịnh(03/07/2019 3:24 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
826 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/