Tập huấn nghiệp vụ và CNTT cấp tỉnh tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Đăng ngày 23 - 01 - 2019
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 22/1, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra (TĐT) dân số và nhà ở tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ và CNTT cấp tỉnh tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Tham dự có các thành viên BCĐ TĐT dân số và nhà ở tỉnh; đại diện các sở, ban ngành; lãnh đạo và các thành viên BCĐ các huyện, thị xã, thành phố; giám sát viên thuộc cơ quan Cục Thống kê…

Mục đích cuộc Tổng điều tra lần này nhằm cung cấp thông tin toàn diện, chi tiết về tình hình dân số và nhà ở của nhân dân và làm căn cứ cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành và địa phương trong đánh giá tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách phát triển kinh tế- xã hội; đặc biệt trong mảng dân số, xã hội.

Trong 4 ngày, từ 22-25/1/2019, các học viên tham gia lớp tập huấn sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản về phương án TĐT dân số và nhà ở năm 2019; vai trò nhiệm vụ của điều tra viên và tổ trưởng; quy trình điều tra, các quy định trong phiếu điều tra; hướng dẫn cách hỏi và ghi phiếu trang bìa, xác định nhân khẩu thực tế thường trú; hướng dẫn cài đặt chương trình và ghi phiếu trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh; hướng dẫn sử dụng phiếu điện tử trong thu thập thông tin; hướng dẫn nghiệm thu phiếu giấy và nghiệm thu trực tuyến tại trang web điều hành.Thực hành kiểm tra và nghiệm thu số liệu trên trang web điều hành...

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc TĐT đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng CNTT-truyền thông trong tất cả các công đoạn của TĐT, từ công tác chuẩn bị, xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu…đến công bố kết quả điều tra. Việc ứng dụng CNTT trong TĐT sẽ giúp nâng cao chất lượng số liệu, rút ngắn quá trình xử lý thông tin, công bố sớm kết quả TĐT, đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Tổng điều tra dân số và nhà ở thực hiện vào thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019; thời gian thu thập thông tin tại địa bàn trong 25 ngày, bắt đầu từ 7h sáng ngày 1/4/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 25/4/2019.

 

Hồng Hà

Tin mới nhất

450 tình nguyện viên tham gia hiến máu nhân đạo trong Lễ hội Xuân hồng năm 2019(19/02/2019 6:50 SA)

Hội nghị liên tịch phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019(23/01/2019 5:20 SA)

Tập huấn nghiệp vụ và CNTT cấp tỉnh tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019(23/01/2019 4:56 SA)

Đối thoại công tác xuất khẩu lao động với doanh nghiệp(19/01/2019 11:30 CH)

Sở Nông nghiệp và PTNT gặp mặt các cơ quan báo chí, truyền thông(19/01/2019 1:18 CH)

Tổng kết một năm thực hiện sáng kiến Dân chấm điểm M.Score trong lĩnh vực một cửa(19/01/2019 7:02 SA)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
726 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/