Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức ký cam kết trách nhiệm năm 2019

Đăng ngày 27 - 02 - 2019
100%

(Web Quảng Trị) Sở Nông nghiệp và PTNT vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện năm 2018 và tổ chức ký cam kết trách nhiệm năm 2019.

Để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có hiệu quả và góp phần thành công tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, ngay từ đầu năm 2018, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức kí cam kết trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ giữa thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc sở với lãnh đạo sở. Có 127 nhiệm vụ được kí cam kết thực hiện, trong đó 7 chi cục cam kết thực hiện 55 nhiệm vụ và 15 đơn vị sự nghiệp cam kết thực hiện 72 nhiệm vụ.

Với tinh thần quyết tâm, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ đã kí kết, đến ngày 31/12/2018 đã có 113/127 nhiệm vụ hoàn thành cơ bản đúng kế hoạch, đạt 88,97%. Có 344 nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đã hoàn thành sớm, chất lượng và đúng hạn, công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, giải quyết sớm và đúng hạn, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng của ngành đạt 5,56%, cao nhất từ trước đến nay.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện kí cam kết trách nhiệm và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2018 vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như việc xác định nội dung kí kết của một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự trọng tâm, trọng điểm, nội dung đăng kí cam kết dàn trải, chung chung. Chưa tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát để đánh giá việc thực hiện các nội dung cam kết tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc sở; công tác phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo sở giao giữa các phòng, cơ quan đơn vị đôi lúc chưa nhịp nhàng, hiệu quả chưa cao…

Trong năm 2019, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc sở nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, xây dựng các chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện cam kết đảm bảo đúng nội dung, tiến độ, hiệu quả. Đi đôi với việc triển khai thực hiện các nội dung ký cam kết giữa thủ trưởng các cơ quan, đơn vị với giám đốc sở, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu phải tổ chức triển khai kế hoạch của sở về thực hiện các nội dung mà giám đốc sở đã kí kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2019, đồng thời xây dựng chương trình hành động một cách cụ thể, sát đúng nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại hội nghị, các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiến hành kí cam kết thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Tin mới nhất

Quảng Trị: Vận động được 15 dự án phi chính phủ nước ngoài trong 6 tháng đầu năm(18/07/2019 2:40 CH)

Chung kết cuộc thi Chinh phục năm học 2018 - 2019(14/07/2019 8:30 CH)

Sở NN&PTNT triển khai kế hoạch chống khai thác thủy sản bất hợp pháp(12/07/2019 2:27 CH)

Hội nghị triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm(11/07/2019 3:16 CH)

Ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt(06/07/2019 7:11 SA)

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Công ty TNHH MTV Hợp Thịnh(03/07/2019 3:24 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
826 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/