Hiệu quả của việc tổ chức hội nghị trực tuyến ở Cam Lộ

Đăng ngày 10 - 03 - 2019
100%

(Web Quảng Trị) Huyện Cam Lộ vừa tổ chức hội nghị trực tuyến với 9 xã, thị trấn triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, kinh tế tập thể và Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2019.

Tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả chỉ đạo

Sau thời gian triển khai với sự hỗ trợ về kỹ thuật của Trung tâm Tin học tỉnh, đến nay 9/9 UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cam Lộ được đầu tư lắp đặt hệ thống giao ban trực tuyến kết nối với điểm cầu chính đặt tại trụ sở UBND huyện. Đến nay, huyện Cam Lộ là một trong những huyện đầu tiên của tỉnh triển khai hệ thống hội nghị giao ban trực tuyến trên phạm vi toàn huyện.

Việc đưa vào sử dụng hệ thống giao ban trực tuyến là bước đột phá mới trong ứng dụng công nghệ thông tin của huyện Cam Lộ, nhằm tăng cường sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo huyện đến lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, kịp thời, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại; góp phần cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Báo cáo kết quả về xây dựng nông thôn mới, kinh tế tập thể, chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm tại hội nghị cho biết: Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, những năm qua, huyện Cam Lộ đã chỉ đạo quyết liệt với các giải pháp đồng bộ. Đến nay, huyện Cam Lộ đã có 8/8 xã về đích NTM. Đối với tiêu chí huyện NTM đạt 4/9 tiêu chí. Kết quả duy trì và nâng cấp các tiêu chí, trong năm 2018, huyện Cam Lộ đã huy động nguồn lực để xây dựng hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa với kinh phí gần 10 tỷ đồng; tiêu chí thu nhập được quan tâm bằng việc thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Đề án phát triển kinh tế của huyện đề ra. Đến cuối năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 36,17 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,16% theo chuẩn đa chiều. Có 2 xã được chọn xây dựng xã NTM kiểu mẫu là Cam Hiếu và Cam Chính. Toàn huyện đăng ký xây dựng 45 vườn mẫu; 2 khu dân cư đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc…Đối với kinh tế tập thể, toàn huyện có 19 HTX, hoạt động khá hiệu quả, sản xuất, kinh doanh có lãi, cơ bản thực hiện tốt các khâu dịch vụ…Chương trình mỗi xã một sản phẩm, huyện Cam Lộ đã đăng ký danh mục sản phẩm năm 2019 với UBND tỉnh 6 sản phẩm.

Tại hội nghị, đại biểu ở các điểm cầu đã tập trung thảo luận, đề ra giải pháp nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM, đô thị văn minh, xã NTM kiểu mẫu, phấn đấu đưa huyện Cam Lộ trở thành huyện NTM đầu tiên của tỉnh Quảng Trị trước năm 2020.

Sau phiên họp trực tuyến của UBND huyện với 9 điểm cầu xã, thị trấn về nội dung triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM, kinh tế tập thể và Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2019, đã phần nào đánh giá được những tiện ích mà hệ thống giao ban trực tuyến đem lại. Trong suốt thời gian diễn ra hội nghị, hệ thống âm thanh, hình ảnh đều được truyền đi rõ ràng và sắc nét. Thông qua hội nghị, cán bộ, đảng viên cấp xã, thị trấn, thôn, bản đều kịp thời nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân và tổ chức thực hiện hiệu quả.

Việc ứng dụng hệ thống đã hạn chế được thời gian đi lại của cán bộ, công chức xã, thị trấn. Đồng thời tiết kiệm được một phần kinh phí chi cho các buổi hội họp, góp phần đảm bảo nguồn chi ngân sách địa phương. Đồng thời, từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của lãnh đạo huyện, các cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp theo hướng khoa học, hiện đại.

Điều quan trọng là việc triển khai hệ thống giao ban trực tuyến đã giúp cho các cuộc họp của huyện mở rộng thêm được thành phần đại biểu tham gia dự họp; tại các điểm cầu, ngoài sự tham gia của toàn thể cán bộ, công chức, trưởng các đoàn thể xã, thị trấn còn có sự tham gia của Bí thư Chi bộ, trưởng các thôn, bản, khu phố các xã, thị trấn. Từ đó, các ý kiến chỉ đạo triển khai của huyện sẽ được các đại biểu tiếp thu trực tiếp, hiệu quả. Cùng đó, thông qua hệ thống, mọi kiến nghị, đề xuất của các xã, thị trấn, thôn, bản, khu phố được phản ánh khách quan, chi tiết và đầy đủ hơn, giúp lãnh đạo huyện kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, tạo thuận lợi cho công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hồng Hà

Tin mới nhất

Giải Bóng đá Tứ hùng - Cup Mobile Quảng Trị 2019(18/07/2019 9:35 CH)

Hướng Hóa triển khai chiến dịch phòng, chống bệnh sốt xuất huyết(08/07/2019 3:27 CH)

Gio Linh sơ kết 3 năm triển khai xây dựng mô hình “Dòng họ học tập”(26/06/2019 11:43 SA)

Khai mạc Giải bóng đá Agribank Quảng Trị năm 2019(24/06/2019 6:15 CH)

Xã Hải Dương đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới(23/06/2019 9:05 CH)

Quảng Trị tiếp nhận 12 chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài(19/06/2019 4:28 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
826 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/