Kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện năm 2019

Đăng ngày 11 - 03 - 2019
100%

Ngày 8/3/2019, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 897/KH-UBND vận động hiến máu tình nguyện năm 2019.

Mục đích của kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân đặc biệt là người dân ở vùng nông thôn, miền núi, ven biển về hiến máu tình nguyện và an toàn truyền máu; tiếp nhận lượng máu lớn để hỗ trợ cho việc cấp cứu và điều trị người bệnh tại các cơ sở y tế trong tỉnh và khu vực miền Trung. Mở rộng đối tượng hiến máu tình nguyện, xây dựng lực lượng hiến máu dự bị thông qua thành lập các câu lạc bộ hiến máu, sẵn sàng tham gia hiến máu cấp cứu khi cần thiết.

Phấn đấu vận động tiếp nhận 10.000 đơn vị máu tương đương 1,59% dân số; người hiến máu nhắc lại 75%; hiến máu tình nguyện đạt tỷ lệ 100%...(Xem chi tiết tại file đính kèm).

Hồng Hà

 

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2019(25/03/2019 10:02 SA)

Thành lập Tổ Công tác giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế...(21/03/2019 9:47 SA)

Quyết định về việc Ban hành Khung bộ chỉ thị môi trường tỉnh Quảng Trị(21/03/2019 9:35 SA)

Kế hoạch thực hiện “Năm dân vận chính quyền-2019”(19/03/2019 4:25 CH)

Chỉ thị về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế, ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm...(14/03/2019 3:00 CH)

Tăng cường quản lý môi trường và đảm bảo an toàn tại điểm du lịch Mũi Trèo- Rú Bàu huyện Vĩnh Linh(14/03/2019 2:21 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
738 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/