Quảng Trị có 104 xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự

Đăng ngày 15 - 03 - 2019
100%

(Web Quảng Trị) Thời gian qua, lực lượng Công an các cấp trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ và tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung của chỉ tiêu “Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên” trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, cán bộ, chiến sĩ Công an trong tỉnh đã tham mưu đảng ủy, UBND các xã hằng năm có nghị quyết, kế hoạch về công tác an ninh, trật tự; tổ chức xây dựng có hiệu quả các mô hình bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; xây dựng, củng cố lực lượng Công an xã trong sạch, vững mạnh… Lực lượng Công an trên địa bàn cũng tích cực chung tay, góp sức với cấp ủy, chính quyền, người dân địa phương nỗ lực không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người kéo dài, khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật; không để xảy ra trọng án trên địa bàn; kiềm chế các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác... Với sự nỗ lực cao, đến nay, toàn tỉnh có 104/117 xã đạt chỉ tiêu “Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên”.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, lực lượng Công an các cấp trong tỉnh sẽ triển khai ngày càng nhiều mô hình mới, cách làm hay để hỗ trợ các xã trên địa bàn đạt chuẩn và giữ chuẩn nông thôn mới, đặc biệt là nâng cao số lượng, chất lượng xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Tin mới nhất

Quảng Trị có 104 xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự(15/03/2019 8:44 CH)

Doanh thu bình quân của hợp tác xã nông nghiệp ước đạt trên 874 triệu đồng(13/03/2019 6:49 CH)

Hiệu quả của việc tổ chức hội nghị trực tuyến ở Cam Lộ(10/03/2019 10:08 CH)

Vĩnh Linh: Ra quân hưởng ứng Tháng thanh niên Việt Nam 2019(07/03/2019 7:06 CH)

Trưng bày ảnh về phong tục, tín ngưỡng đồng bào Bru-Vân Kiều(07/03/2019 6:59 CH)

Quảng Trị: Tái định cư cho 576 hộ dân trên địa bàn(07/03/2019 2:19 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
738 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/